Search Results for: Eng Breaking

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản app Eng Breaking

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản app Eng Breaking   Lưu ý: Mã kích hoạt tài khoản app sẽ nhận được qua mail sau 2-3 ngày kể từ ngày bạn nhận được hàng. Bạn hãy chờ check email [Chỉ còn 1 bước nữa… để kích hoạt tài khoản app Eng Breaking] Bước 1:   Sau […]

Hướng dẫn khắc phục lỗi đăng nhập App Eng Breaking trên điện thoại Android

Hướng dẫn lấy thông tin thiết bị và thông tin bản App Eng Breaking trên thiết bị Android Thông tin về thiết bị: Vào mục Cài đặt (Settings) trong máy, chọn Hệ thống (System), chọn mục Thông tin thiết bị (About phone) Thông tin phiên bản App Eng Breaking:  Vào mục Cài đặt (Settings) trong […]

Hướng dẫn tải App Eng Breaking

Cách 1 Lưu ý: Để tải được app Eng Breaking, bạn vui lòng kiểm tra lại hệ điều hành bạn đang sử dụng: + Với IOS: version từ 10.0.0 trở lên + Với Android: version từ 5.0.0 trở lên Với các sản phẩm sử dụng hệ điều hành Android Bước 1: Truy cập chợ ứng […]

Giải thích các cụm từ/ cấu trúc hay và khó trong Eng Breaking – Lesson 12

Topic 1: What Are You Planning?    Word(s)/Structure(s) Explanation My short-term goal is to work at a bank and go to graduate school Hai cách trả lời: 1. My short-term goal is to work at a bank. 2. My short-term goal is working at a bank. => Hai câu trên về nghĩa đều tương tự […]

Giải thích các cụm từ/ cấu trúc hay và khó trong Eng Breaking – Lesson 11

Topic 1: Why don’t You Try Writing a Bucket List?      Word(s)/Structure(s) Explanation My biggest goal is to become the most famous singer in the world My biggest goal is to become the most famous singer in the world! Giới từ “to” có rất nhiều chức năng trong câu và trong bài “to” mang chức […]

Giải thích các cụm từ/ cấu trúc hay và khó trong Eng Breaking – Lesson 10

Topic 2: Not “Management Material”     Word(s)/Structure(s) Explanation Not “management material” Dịch nghĩa đen management material: tài liệu quản lý Dựa vào nội dung văn bản  -> Tiêu đề cho topic này dịch cơ bản là: Không phải là  “tài liệu quản lý” hay Đừng chỉ là quản lý tài liệu.Tùy vào ngôn từ bạn […]

Giải thích các cụm từ/ cấu trúc hay và khó trong Eng Breaking – Lesson 9

Topic 1: Woe is me!     Word(s)/Structure(s) Explanation Well what about buying a less expensive phone? Cấu trúc câu so sánh ít hơn S + be/V + less + adj: làm/có một thứ gì đó có tính chất ít hơn VD: I think this dress is less beautiful. (Tôi nghĩa cái váy này ít đẹp […]

Giải thích các cụm từ/ cấu trúc hay và khó trong Eng Breaking – Lesson 8

Topic 1: The World Tour    Word(s)/Structure(s) Explanation Well, seeing Europe would be neat. see (v): ngoài nghĩa là thấy sự vật/ sự việc nào đó bằng mắt. Còn được dùng với nghĩa hiểu là đi/ đến địa điểm nào đó. VD: The children wanted to see the park. (Bọn trẻ đã muốn đến công […]

Giải thích các cụm từ/ cấu trúc hay và khó trong Eng Breaking – Lesson 7

Topic 1: Wrong Way!    Word(s)/Structure(s) Explanation You want to head west. Cấu trúc “want/don’t want to do sth”: đưa ra lời khuyên,chỉ dẫn, cảnh báo ai đó nên hoặc không nên làm gì. VD:  – You want to be careful, I think you’ve drunk too much. (Bạn hãy cẩn thận, tôi nghĩ bạn đã […]

Giải thích các cụm từ/ cấu trúc hay và khó trong Eng Breaking – Lesson 6

Topic 1: I Have a Bit of a Sweet Tooth    Word(s)/Structure(s) Explanation We’d trong “We already know what we’d like.” “We already know what we’d like” We’d = We would like  ⇔ “Would like” là cách nói lịch sự của “want = muốn”  for the table trong “Could we start with some appetizers for […]