Search Results for: Eng Breaking

Tài khoản đăng nhập Eng Breaking app

Tài khoản đăng nhập app và trang học online https://learn.x3english.com/vi/  được đồng bộ hóa. Bạn chỉ cần đăng nhập app bằng chính tài khoản và mật khẩu đăng nhập trang học online của Eng Breaking là được. Lưu ý: Nếu bạn đã mua khóa học mà chưa kích hoạt, vui lòng kích hoạt khóa học […]

Vào đâu để tải Eng Breaking app?

Hướng dẫn tải Eng Breaking app: Bước 1: Để tải được app, bạn vui lòng kiểm tra lại hệ điều hành mình đang sử dụng : Với IOS: version từ 10.0.0 trở lên Với Android: version từ 5.0.0 trở lên Bước 2:  Cách 1: Tải Eng Breaking app bằng cách quét mã QR tại đây […]

Học Eng Breaking Plus như nào cho hiệu quả?

Eng Breaking Plus là Combo 2 khóa học phát âm Ulti Pronun và giao tiếp Eng Breaking; học song song cùng trí tuệ nhân tạo AI trên app Eng Breaking. Đây là lộ trình học gợi ý cho bạn. BƯỚC 1: Học phát âm Ulti Pronun (1) + Ulti Practice (2) trên Eng Breaking app […]

Eng Breaking có học Ngữ Pháp không?

Ngữ pháp là xương sống của việc học tiếng Anh. Tuy nhiên, kiến thức và tài liệu về ngữ pháp thì đa số chúng ta đã  học quá nhiều lúc đi học ở trường rồi.  Nhuẫn nhuyễn ngữ pháp rồi; nhưng cái khó là sử dụng và ứng dụng ngôn ngữ vào giao tiếp trong […]

Giải thích các cụm từ/ cấu trúc hay và khó trong Eng Breaking – Lesson 12

Topic 1: What Are You Planning?    Word(s)/Structure(s) Explanation My short-term goal is to work at a bank and go to graduate school Hai cách trả lời: 1. My short-term goal is to work at a bank. 2. My short-term goal is working at a bank. => Hai câu trên về nghĩa đều tương tự […]

Giải thích các cụm từ/ cấu trúc hay và khó trong Eng Breaking – Lesson 11

Topic 1: Why don’t You Try Writing a Bucket List?      Word(s)/Structure(s) Explanation My biggest goal is to become the most famous singer in the world My biggest goal is to become the most famous singer in the world! Giới từ “to” có rất nhiều chức năng trong câu và trong bài “to” mang chức […]

Giải thích các cụm từ/ cấu trúc hay và khó trong Eng Breaking – Lesson 10

Topic 2: Not “Management Material”     Word(s)/Structure(s) Explanation Not “management material” Dịch nghĩa đen management material: tài liệu quản lý Dựa vào nội dung văn bản  -> Tiêu đề cho topic này dịch cơ bản là: Không phải là  “tài liệu quản lý” hay Đừng chỉ là quản lý tài liệu.Tùy vào ngôn từ bạn […]

Giải thích các cụm từ/ cấu trúc hay và khó trong Eng Breaking – Lesson 9

Topic 1: Woe is me!     Word(s)/Structure(s) Explanation Well what about buying a less expensive phone? Cấu trúc câu so sánh ít hơn S + be/V + less + adj: làm/có một thứ gì đó có tính chất ít hơn VD: I think this dress is less beautiful. (Tôi nghĩa cái váy này ít đẹp […]