Bản dịch của file nghe lấy ở đâu?

Bước 1:

Truy cập trang https://learn.x3english.com/vi  và đăng nhập tài khoản của bạn

Bước 2:

Ở trang chủ, kéo chọn khóa học Eng Breaking ->  Click  “VÀO HỌC NGAY”

(Nếu hiển thị text KHÁM PHÁ NGAY, tức là bạn chưa có quyền truy cập hoặc đã hết thời hạn học online)

Bước 3: Kéo xuống khung Lesson -> click Lesson 1 – Introduction -> click Ngày 1 – Nghe ngấm và Nói đuổi

Bước 4: Tại đây, bạn sẽ thấy các ngày học. Bản dịch tiếng Việt có ở Bước 3: Nghe ngấm tốc độ Slow Speech

Khung mở rộng được mở ra bao gồm: 

  • Trình phát audio học (1)
  • Lời thoại nhân vật bằng tiếng Anh (2)
  • Bản dịch tiếng Việt (3)

Was this article helpful?