Có cần học thuộc câu trả lời ở phần PXDC không?

Phản xạ đa chiều là một trong 3 kĩ thuật trụ cột của Eng Breaking. Đây là kĩ thuật giúp bạn rèn luyện phản xạ khi trả lời câu hỏi trong các tình huống giao tiếp giả định. 

Để rèn luyện được phản xạ trong các tình huống giao tiếp bạn cần có:

  • Khả năng nghe hiểu câu hỏi
  • Từ vựng & ngữ pháp để xây dựng câu trả lời

Trong đó, khả năng nghe hiểu bạn đã được rèn luyện rất kĩ với kĩ thuật Nghe ngấm rồi.

Với Từ vựng và ngữ pháp, nếu bạn là người chưa có nền tảng về cả 2 thứ này, bạn có thể xem câu trả lời mẫu và học từ câu trả lời mẫu này. Lúc này, kiến thức Từ vựng và Ngữ pháp chưa tốt thì bạn chỉ cần tập trung vào Cách trả lời ngắn để đảm bảo yếu tố DUY TRÌ giao tiếp.

Sau đó, khi đã trau dồi tốt Từ vựng và Ngữ pháp cũng như khả năng Nghe hỏi tốt rồi thì sẽ luyện tập sang những câu trả lời dài. Lúc này, bạn có thể tự sáng tạo ra câu trả lời của riêng mình; miễn đáp ứng được nội dung câu hỏi là được.

Was this article helpful?