Có được nhìn sách giáo trình và bản dịch khi nói đuổi không?

Kĩ thuật Nói đuổi về cơ bản gần giống kĩ thuật Shadowing, hiểu đơn giản là cố gắng bắt chước y hệt một đoạn văn hay thoại tiếng Anh mà bạn nghe được.

Nhưng có cải tiến hơn, giảm khó khăn hơn cho người thực hành Shadowing technique ở chỗ có 2 tốc độ Audio là Chậm (Slow Speech) và Nhanh (Native Speech)

  • Để rèn khả năng phát âm từng từ, bạn hãy nghe audio tốc độ chậm và nhìn Script rồi đọc (bắt chước) lại sau khi nghe.
  • Để rèn khả năng nối âm, lướt âm, trọng âm câu bạn hãy nghe audio tốc độ nhanh và nhìn Script rồi đọc (bắt chước) lại sau khi nghe.
  • Để rèn tốc độ trôi chảy và ngữ điệu tự nhiên, bạn hãy nghe audio và nói theo song song cùng Audio. Hạn chế nhìn Script mà ưu tiên nghe hiểu, cảm nhận rồi nói song song cùng audio.

Tuy nhiên, để rèn luyện được kĩ thuật này đòi hỏi bạn phải luyện tập kiên trì, nhiều lần chứ không phải 1-2 lần là thành thạo được ngay 1 bài.

Lúc mới đầu chưa quen, bạn có thể nhìn script nhưng sau một vài lần thì nên bớt phụ thuộc vào Script để tập trung vào cảm nhận giọng nói của mình.

Was this article helpful?