​Nếu có bất kỳ câu hỏi, phản hồi về sản phẩm hay đề xuất, vui lòng gửi mail tới địa chỉ: [email protected]

Tất cả các email sẽ được phản hồi trong 24 giờ, trừ thứ 7 và Chủ Nhật.

Thông tin liên lạc của trung tâm X3English:

  • Địa chỉ: Tầng 1, Tháp B, Tòa Nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội
  • Hotline: 1900 633 321
  • Email: [email protected]