Giải đáp thắc mắc gia hạn tài khoản học Online

Đây là bài viết giúp giải đáp các thắc mắc về việc gia hạn tài khoản học Online các khóa học Online của X3English.

1. Thời hạn khóa học được tính như thế nào? Check thời hạn khóa học của mình ở đâu?

Thời hạn khóa học bắt đầu được tính từ lúc bạn kích hoạt khóa học. Mỗi khóa học khác nhau sẽ có thời hạn học online khác nhau:

 • Khóa Eng Breaking: 180 ngày học online.
 • Khóa Ulti Pronun: 180 ngày học online
 • Khóa X3TOEIC: 180 ngày học online
 • Khóa Com Fluency: 365 ngày học online
 • Khóa Grammar Essence: 180 ngày học online.

Bạn có thể chủ động check thời hạn từng khóa học của mình theo hướng dẫn này.

Sau khi kích hoạt mã gia hạn khóa học, tài khoản học của bạn sẽ được CỘNG THÊM 6 THÁNG tương đương với 180 NGÀY kể từ ngày kích hoạt mã gia hạn.

2. Chi phí và thời hạn gia hạn là bao nhiêu?

Chi phí gia hạn của từng khóa học cũng khác nhau. Cụ thể như sau:

 • Eng Breaking – Giá 290.000 VNĐ
 • X3TOEIC – Giá 290.000 VNĐ
 • Ulti Pronun – Giá 490.000 VNĐ
 • Com Fluency – Giá: 790.000 VNĐ

Thời hạn gia hạn cũng bắt đầu được tính từ lúc bạn kích hoạt mã gia hạn. Tức là bạn hoàn toàn có quyền chủ động gia hạn bất cứ lúc nào bạn muốn.

Sau khi kích hoạt mã gia hạn khóa học, tài khoản học của bạn sẽ được CỘNG THÊM 6 THÁNG tương đương với 180 NGÀY kể từ ngày kích hoạt mã gia hạn.

3. Có gói gia hạn 1 tháng hoặc 3 tháng không? 

Rất tiếc là hiện tại hệ thống X3English chưa triển khai gia hạn gói 1 tháng hay 3 tháng.

4. Hết hạn lâu rồi/Chưa hết hạn có gia hạn được không?

Khi bạn gia hạn thành công, bạn sẽ được cung cấp 01 mã gia hạn để hoàn toàn chủ động kích hoạt lại khóa học bất cứ khi nào bạn muốn.

Do đó, Hết hạn lâu rồi/Chưa hết hạn đều có thể đăng ký gia hạn tài khoản học Online.

Tuy nhiên, bạn chỉ có thể gia hạn các khóa học bạn đã kích hoạt tài khoản học Online.

5. Hết hạn khóa học vào được trang learn.x3english.com và tiếp tục học được nữa không? 

Khi hết hạn khóa học, các bạn vẫn có thể truy cập vào trang learn.x3english.com để sử dụng các tiện ích như Quizzes, Flashcard, Livestream….

Tuy nhiên, từng khóa học của X3English, tài khoản học Online sẽ hỗ trợ học viên theo các tùy chọn khác:

 • Eng Breaking: Khi tài khoản hết hạn, bạn không thể truy cập vào các bài học Online trên tài khoản học. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể học offline bằng sách giáo trình và file nghe offline tự tải về (chèn link hướng dẫn tải file nghe) hoặc email tới support@x3english.com để được hỗ trợ gửi file.
 • X3TOEIC/Com Fluency/Grammar Essence/Ulti: Các khóa học này chỉ hỗ trợ học online chứ không thể học offline. Do đó bạn cần tài khoản Online để tiếp tục học.

6. Làm thế nào để có thể gia hạn?

Bạn có thể đọc bài viết này, hoặc gửi email tới support@x3english.com để được hỗ trợ trong vòng 24h.

Was this article helpful?