Giải đáp thắc mắc gia hạn tài khoản học Online

Đây là bài viết giúp giải đáp các thắc mắc về việc gia hạn tài khoản học Online các khóa học Online của X3English.

1. Hết hạn lâu rồi/Chưa hết hạn có gia hạn được không?

Khi bạn gia hạn thành công, bạn sẽ được cung cấp 01 mã gia hạn để hoàn toàn chủ động kích hoạt lại khóa học bất cứ khi nào bạn muốn.

Do đó, Hết hạn lâu rồi/Chưa hết hạn đều có thể đăng ký gia hạn tài khoản học Online.

Tuy nhiên, bạn chỉ có thể gia hạn các khóa học bạn đã kích hoạt tài khoản học Online.

2. Hết hạn khóa học vào được trang learn.x3english.com và tiếp tục học được nữa không? 

Khi hết hạn khóa học, các bạn vẫn có thể truy cập vào trang learn.x3english.com để sử dụng các tiện ích như Quizzes, Flashcard,…

Tuy nhiên, từng khóa học của X3English, tài khoản học Online sẽ hỗ trợ học viên theo các tùy chọn khác:

  • Eng Breaking: Khi tài khoản hết hạn, bạn không thể truy cập vào các bài học Online trên tài khoản học. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể học offline bằng sách giáo trình và file nghe offline tự tải về tại đây hoặc email tới [email protected] để được hỗ trợ gửi file.
  • X3TOEIC/Com Fluency/Grammar Essence/Ulti Pronun: Các khóa học này chỉ hỗ trợ học online chứ không thể học offline. Do đó bạn cần tài khoản Online để tiếp tục học.

Table of Contents

Was this article helpful?