Giải đáp thắc mắc kích hoạt sản phẩm

1. Lấy mã kích hoạt tài khoản học Online ở đâu?

Tùy từng sản phẩm của X3English mà bạn có thể lấy mã kích hoạt tài khoản học Online:

  • Eng Breaking: Mã kích hoạt được in trên TRANG BÌA LÓT của sách giáo trình Eng Bearking – Phá vỡ rào cản tiếng Anh
  • Ulti Pronun/X3TOEIC: Mã kích hoạt được in trên TRANG BÌA LÓT của sách giáo trình Ulti Pronun/X3TOEIC
  • Com Fluency: Mã kích hoạt gửi qua hình thức ship COD hoặc tài khoản Email

2. Mỗi mã kích hoạt sẽ kích hoạt cho bao nhiêu tài khoản học?

Mỗi bộ sản phẩm của X3English sẽ chỉ có MỘT MÃ KÍCH HOẠT, do đó mã kích hoạt của mỗi sản phẩm chỉ KÍCH HOẠT 1 LẦN DÀNH CHO 1 TÀI KHOẢN ONLINE.

Tuy nhiên, bạn có thể đăng nhập tài khoản học Online trên mọi thiết bị sau khi đã kích hoạt khóa học.

3. Đã kích hoạt sản phẩm nhưng vẫn chưa nhận được email báo kích hoạt thành công?

Trong trường hợp bạn đã kích hoạt tài khoản học Online nhưng chưa nhận được email báo kích hoạt thành công, bạn có thể gửi email tới [email protected] để được hỗ trợ trong vòng 24h.

4. Muốn kiểm tra tài khoản đã được kích hoạt thành công hay chưa?

Bạn vui lòng check email đã đăng ký trên trang kích hoạt xem đã nhận được email: [Quan Trọng] Thông tin tài khoản học trực tuyến X3English

Nếu như bạn chưa nhận được, bạn vui lòng gửi email tới [email protected] để được hỗ trợ trong vòng 24h.

Was this article helpful?