Giải thích các cụm từ/ cấu trúc hay và khó trong Eng Breaking – Lesson 10

Topic 2: Not “Management Material”  

 

Word(s)/Structure(s) Explanation

Not “management material”

Dịch nghĩa đen management material: tài liệu quản lý

Dựa vào nội dung văn bản 

-> Tiêu đề cho topic này dịch cơ bản là: Không phải là  “tài liệu quản lý” hay Đừng chỉ là quản lý tài liệu.Tùy vào ngôn từ bạn nhé, nó như là tên của một câu chuyện, cuốn sách mà chứa đựng hàm ý của người viết.

⇔ Ta hiểu bài:

  • Lời nói đến những nhà quản lý nhân sự hãy đối xử nhân văn, có sự chuyên nghiệp, văn minh trong công việc với nhân viên của mình đừng chỉ xem họ là tài liệu, mà họ là con người.
  • Với nhân viên: bạn cũng phải biết đứng lên tranh luận đúng lúc đối với sự bất công , vô lý của cấp trên. Bạn là con người chứ không phải đống giấy tờ của người quản lý.

I really feel bad for the guy’s dog.

  • dog (n): ngoài nghĩa về con vật (con chó) thì trong văn nói

=> Miêu tả ai đó đã làm điều tồi tệ, nói đến người không tốt, luôn làm người khác bực mình 

=> Nghĩa đen: người nhân viên muốn miêu tả, chê bai về ông sếp là như vây.

– Tuy nhiên, người nhân viên không thể nói nặng lời, miêu tả ông sếp một cách thẳng thắn, bất lịch sự như vậy nên ý nói lái sang tầng nghĩa phổ biến (dog – con chó), (the guy’s dog)

=> Bản dịch cũng dịch theo văn phong, cách nói lái của nhân vật.

=> I really feel bad for the guy’s dog. (Tôi thực sự cảm thấy tội cho con chó của ông ta.)

 

Was this article helpful?