Hướng dẫn cách chuyển ngày học/Lesson

Trong trình học tập Online với giáo trình Eng Breaking, bạn cần phải học theo đúng trình tự các Topic và các Lesson của giáo trình đế có thể chuyển sang ngày học/topic/lesson tiếp theo.

Hướng dẫn cách chuyển ngày học/Lesson

Bước 1:

Truy cập trang https://learn.x3english.com/vi/

Đăng nhập tài khoản học online  của bạn

Bước 2:

Ở trang chủ, kéo chọn khóa học Eng Breaking Revolution Nhấn chọn phần “VÀO HỌC NGAY(Nếu hiển thị text KHÁM PHÁ NGAY, tức là bạn chưa có quyền truy cập hoặc đã hết thời hạn học online)

Bước 3:

Ở trang học https://learn.x3english.com/vi/course/eng-breaking-revolution 

Bạn lựa chọn Lesson học – Ngày học – Topic bạn đang học

  • Số 1 – Tích màu xanh: Ngày học bạn đã hoàn thành
  • Số 2 – Tích màu xanh vòng tròn: Ngày học bạn đang học
  • Số 3 – Tích màu đen: Ngày học bạn chưa học
  • Số 4 – Màu đỏ: Lesson bạn đang truy cập

Lưu ý: Để hệ thống ghi nhận bạn đã hoàn thành ngày học, bạn cần nhấn [MARK COMPLETE] ở dưới mỗi bài học để chuyển sang ngày tiếp theo.

Was this article helpful?