Hướng dẫn khắc phục lỗi đăng nhập App Eng Breaking trên điện thoại Android

Hướng dẫn lấy thông tin thiết bị và thông tin bản App Eng Breaking trên thiết bị Android

 • Thông tin về thiết bị: Vào mục Cài đặt (Settings) trong máy, chọn Hệ thống (System), chọn mục Thông tin thiết bị (About phone)

 • Thông tin phiên bản App Eng Breaking:  Vào mục Cài đặt (Settings) trong máy, chọn Ứng dụng (App), chọn mục Quản lý ứng dụng (Manage App) tìm đến Eng Breaking click chọn

Hướng dẫn khắc phục lỗi đăng nhập App Eng Breaking trên điện thoại Android

Xuất hiện lỗi liên quan Validate Certificate expired

Cách 1: Kiểm tra cài đặt thời gian đã chính xác chưa

Bạn vào mục Cài đặt (Settings) trong máy, chọn Hệ thống (System), chọn Ngày giờ (Date & time). Sau đó kiểm tra các mục cài đặt thời gian xem chính xác chưa.

Khuyến khích chọn Automatic date & time

Quay lại app Eng Breaking và kiểm tra đăng nhập.

Cách 2: Khởi động lại thiết bị

 • Thoát ứng dụng
 • Khởi động lại thiết bị

Cách 3: Gỡ app và cài đặt lại.

Bạn gỡ ứng dụng Eng Breaking và tiến hành cài đặt lại app như bình thường.

Cách 4: Đặt lại thời gian

Bạn vào mục Cài đặt (Settings) trong máy, chọn Hệ thống (System), chọn Ngày giờ (Date & time). Sau đó tiến hành:

 • Chọn thời gian là ngày 1 tháng 5 năm 2020, chọn múi giờ đúng GMT+7 nếu ở Việt Nam
 • Quay lại app Eng Breaking kiểm tra đăng nhập
  • Nếu đăng nhập không còn báo lỗi cũ -> tiến hành đặt lại thời gian đúng ngày hiện tại -> mở lại Eng Breaking app kiểm tra
  • Nếu có lỗi khác phát sinh báo lại trung tâm

Sau đó tiến hành đăng nhập và sử dụng app.

Trường hợp đã thử các cách trên, vẫn gặp lỗi cũ, vui lòng gửi phản hồi về trung tâm

 • Ảnh chụp màn hình nếu có lỗi mới phát sinh
 • Ảnh chụp Thông tin về thiết bị:  Vào mục Cài đặt (Settings) trong máy, chọn Hệ thống (System), chọn mục Thông tin thiết bị (About phone), chụp lại màn hình này

Was this article helpful?