Hướng dẫn kích hoạt khóa học

Sau khi mua các sản phẩm của X3English, bạn sẽ nhận được mã kích hoạt tài khoản học Online tùy theo từng khóa học của X3English.

Sau khi nhận được mã kích hoạt, bạn có thể làm theo các bước sau để có thể kích hoạt tài khoản học Online.

Bước 1: Truy cập vào website: https://go.x3english.com/vi 

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin sau đó nhấn [KÍCH HOẠT NGAY] để kích hoạt tài khoản

Bước 3: Sau khi kích hoạt thành công, bạn sẽ nhìn thấy trang web như dưới đây

Sau khi bạn kích hoạt thành công tài khoản, bạn sẽ nhận được thư thông báo kích hoạt thành công + mật khẩu mặc định của [email protected] gửi tới email đã đăng ký.

Lúc này, bạn có thể đăng nhập trang https://learn.x3english.com/login để học Online các sản phẩm của X3English. (Click vào đây để được Hướng dẫn đăng nhập tài khoản Online)

Was this article helpful?