Hướng dẫn kiểm tra thời hạn học online?

Đây là hướng dẫn chi tiết các bước giúp bạn xem thời hạn tài khoản các khóa học.

Sau khi đăng nhập vào đường link học https://learn.x3english.com/vi 

Bước 1: Click vào phần tên ở góc bên phải màn hình – Chọn Profile

Bước 2: Lựa chọn phần [Courses] -> [Expired Date]

Tại đây, có danh sách và thời hạn tất cả những khóa học bạn đã kích hoạt

Thời hạn khóa học được hiển thị theo định dạng: Ngày/Tháng/Năm

Was this article helpful?