Hướng dẫn tải App GOGA

Cách 1

Lưu ý: Để tải được app GOGA, bạn vui lòng kiểm tra lại hệ điều hành bạn đang sử dụng:
+ Với IOS: version từ 10.0.0 trở lên
+ Với Android: version từ 5.0.0 trở lên

Với các sản phẩm sử dụng hệ điều hành Android

Bước 1: Truy cập chợ ứng dụng CH Play

Bước 2: Gõ tìm kiếm GOGA mobile để tải app

Bước 3: Cài đặt App

 

Với các thiết bị sử dụng hệ điều hành IOS

Bước 1: Truy cập chợ ứng dụng App Store

Bước 2: Vào ô tìm kiếm, gõ Goga Mobile

Bước 3: Cài đặt App

Cách 2

→ Click ngay để tải xuống: 

 

Sau đó bạn có thể sử dụng TÀI KHOẢN HỌC ONLINE trên trang Learn.x3english.com để đăng nhập.

Was this article helpful?