Hướng dẫn tải bài tập thực hành Bonus thú vị – Áp dụng cho học viên còn hạn tài khoản

Trong quá trình luyện tập với giáo trình tự học Eng Breaking, chúng tôi có cung cấp những bài tập thực hành Bonus thú vị ở các Topic để hỗ trợ các bạn học tập.

Đây là những bài tập, không những giúp các bạn ôn luyện lại kiến thức đã có ở trong giáo trình Eng Breaking, mà còn giúp bạn mở rộng thêm vốn từ/kiến thức ngữ pháp khác.

Lưu ý:  

  • Những bài tập thực hành Bonus mỗi Topic đều nằm ở ngày học [Phản xạ đa chiều]
  •  Hệ thống sẽ ghi nhận ngày học của bạn theo trình tự học, do đó bạn KHÔNG THỂ TẢI TÀI LIỆU nếu chưa học xong những ngày học trước đó.
  • Nếu bạn đang truy cập khóa học trên app, vui lòng vào web để tải tài liệu

Hướng dẫn tải bài tập thực hành Bonus thú vị – Áp dụng cho học viên còn hạn tài khoản

Bước 1:

Truy cập trang https://learn.x3english.com/vi/

Đăng nhập tài khoản học online của bạn

Bước 2:

Ở trang chủ, kéo chọn khóa học Eng Breaking Revolution Nhấn chọn phần “VÀO HỌC NGAY(Nếu hiển thị text KHÁM PHÁ NGAY, tức là bạn chưa có quyền truy cập hoặc đã hết thời hạn học online)

Bước 3:

Ở trang học, lựa chọn ngày học [Phản xạ đa chiều] mà bạn ĐÃ HỌC

Kéo xuống ở phần [Bước 1: Luyện từ và mẫu câu chủ đạo] và làm theo hướng dẫn để tải tài liệu

Was this article helpful?