Hướng dẫn tải tài liệu Production – Áp dụng cho học viên còn hạn tài khoản

Trong quá trình luyện tập với giáo trình tự học Eng Breaking, chúng tôi có cung cấp những Tài liệu Production ở mỗi Lesson để hỗ trợ các bạn học tập. Đây là những phần tóm tắt kiến thức dưới dạng các bảng cấu trúc câu trả lời, giúp bạn có thể dễ dàng áp dụng những nội dung mình đã học được vào quá trình xây dựng phần thử thách.

Lưu ý:  

  • Những Tài liệu Production mỗi Lesson đều nằm ở ngày học [Thử thách]
  •  Hệ thống sẽ ghi nhận ngày học của bạn theo trình tự học, do đó bạn KHÔNG THỂ TẢI TÀI LIỆU nếu chưa học xong những ngày học trước đó.
  • Nếu bạn đang truy cập khóa học trên app, vui lòng vào web để tải tài liệu

Hướng dẫn tải tài liệu Production – Áp dụng cho học viên còn hạn tài khoản

Bước 1:

Truy cập trang https://learn.x3english.com/vi/

Đăng nhập tài khoản học online của bạn 

Bước 2:

Ở trang chủ, kéo chọn khóa học Eng Breaking Revolution Nhấn chọn phần “VÀO HỌC NGAY(Nếu hiển thị text KHÁM PHÁ NGAY, tức là bạn chưa có quyền truy cập hoặc đã hết thời hạn học online)

Bước 3:

Ở trang học, lựa chọn ngày học [Thử thách] mà bạn ĐÃ HỌC

Kéo xuống ở phần [Bước 2: Cá nhân hóa] và làm theo hướng dẫn để tải tài liệu

Was this article helpful?