Hướng dẫn xem bản dịch – Áp dụng cho học viên còn hạn tài khoản

Các bài học giáo trình tự học Eng Breaking đều được đăng tải dưới dạng song ngữ trên web học. 

Sau khi kích hoạt tài khoản thành công. Bạn hãy đăng nhập vào hệ thống. Hoàn thành nội dung từng ngày học. Bài dịch đã có sẵn ngay trong nội dung từng bài trên hệ thống học online.

Lưu ý: 

  • Nội dung song ngữ Anh – Việt của từng bài học đã được tích hợp trong tài khoản học trực tuyến trên hệ thống. Chúng tôi KHÔNG LƯU HÀNH BẢN DỊCH BÊN NGOÀI.  
  • Phần bản dịch chỉ bắt đầu có ở phần bước 2 của các ngày học. Ở bước 1 – Nghe làm quen sẽ không có bản dịch.

Hướng dẫn xem bản dịch – Áp dụng cho học viên còn hạn tài khoản

Bước 1:

Truy cập trang https://learn.x3english.com/vi/

Đăng nhập tài khoản học online của bạn 

Bước 2:

Ở trang chủ, kéo chọn khóa học Eng Breaking Revolution Nhấn chọn phần “VÀO HỌC NGAY(Nếu hiển thị text KHÁM PHÁ NGAY, tức là bạn chưa có quyền truy cập hoặc đã hết thời hạn học online)

Bước 3:

Ở trang học, lựa chọn Lesson – Topic – Ngày học mà bạn đang luyện tập

Bước 4:

Ở trang học, bạn nhấn vào khung xanh được đặt tên “Recording… – Topic…” để mở phần Nội dung song ngữ Anh -Việt của từng bài học.

Khung mở rộng được mở ra bao gồm: 

  • Số 1: Trình phát audio học
  • Số 2: Script nhân vật bằng tiếng Anh
  • Số 3: Bản dịch tiếng Việt

Was this article helpful?