Làm sao để biết mình phát âm đúng hay sai?

Để có thể tự đánh giá phần thực hành của mình một cách tốt nhất, Bạn có thể áp dụng các cách sau:

Cách 1: Tự quay lại video khi thực hành nói đuổi. 

So sánh với audio mẫu bằng cách đánh dấu vào sách những chỗ bạn thấy mình nói chuẩn  so với audio. 

Và thực hành lại đến khi thấy giống audio mẫu.

Cách 2: Sử dụng AI trên app Eng Breaking. 

Với sự trợ giúp của AI, bạn có thể tự thu âm giọng nói và được AI chấm điểm phát âm, cũng như phân tích các từ/âm bạn đã luyện tập.

Mỗi cách sẽ có những ưu – nhược điểm khác nhau nhưng quan trọng là bạn liên tục thực hiện vòng lặp Thực hành nói – Nhận phản hồi – Chỉnh sửa để tốt hơn – Thực hành nói thì phát âm, ngữ điệu, độ trôi chảy khi bạn nói tiếng Anh chắc chắn sẽ được cải thiện.

Chúc bạn sớm giao tiếp tiếng Anh trôi chảy và thành thạo.

Was this article helpful?