Làm sao để đổi mật khẩu đăng nhập học?

Để đổi mật khẩu mới bạn làm theo hướng dẫn dưới đây:

Đăng nhập vào trang học online https://learn.x3english.com/vi

Bước 1: Nhấn vào phần tên ở góc bên phải màn hình – Chọn Profile

Bước 2: Chọn Setting ->  nhập thông tin: 

  • Old Password (mật khẩu cũ)
  • New Password (mật khẩu mới) 
  • Repeat Password (lặp lại mật khẩu mới)

Sau khi nhập thông tin, Nhấn Change Password để xác nhận đổi mật khẩu. 

Bước 3Sau khi đổi mật khẩu thành công, bạn sẽ nhìn thấy màn hình hiển thị như này

Was this article helpful?