Search Results for: Eng Breaking

Giải thích các cụm từ/ cấu trúc hay và khó trong Eng Breaking – Lesson 8

Topic 1: The World Tour    Word(s)/Structure(s) Explanation Well, seeing Europe would be neat. see (v): ngoài nghĩa là thấy sự vật/ sự việc nào đó bằng mắt. Còn được dùng với nghĩa hiểu là đi/ đến địa điểm nào đó. VD: The children wanted to see the park. (Bọn trẻ đã muốn đến công […]

Giải thích các cụm từ/ cấu trúc hay và khó trong Eng Breaking – Lesson 7

Topic 1: Wrong Way!    Word(s)/Structure(s) Explanation You want to head west. Cấu trúc “want/don’t want to do sth”: đưa ra lời khuyên,chỉ dẫn, cảnh báo ai đó nên hoặc không nên làm gì. VD:  – You want to be careful, I think you’ve drunk too much. (Bạn hãy cẩn thận, tôi nghĩ bạn đã […]

Giải thích các cụm từ/ cấu trúc hay và khó trong Eng Breaking – Lesson 6

Topic 1: I Have a Bit of a Sweet Tooth    Word(s)/Structure(s) Explanation We’d trong “We already know what we’d like.” “We already know what we’d like” We’d = We would like  ⇔ “Would like” là cách nói lịch sự của “want = muốn”  for the table trong “Could we start with some appetizers for […]

Giải thích các cụm từ/ cấu trúc hay và khó trong Eng Breaking – Lesson 5

Topic 1: You Listen to What?!   Word(s)/Structure(s) Explanation Cuz there’re a lot of fans! (Bởi vì có rất nhiều quạt!) “Cuz” là viết tắt của Because VD:  I was late (because of = cuz of) the traffic jam.(Tớ đến trễ vì giao thông/tắc đường) Because (Cuz) my mom said that. -> Chủ yếu dùng […]

Giải thích các cụm từ/ cấu trúc hay và khó trong Eng Breaking – Lesson 4

Topic 1: Apartment Hunting   Word(s)/Structure(s) Explanation “Its”, “It’s” và “Own” “Its”  từ chỉ sở hữu, đi kèm với một danh từ VD: Every country has ITS traditions. (Mỗi quốc gia có truyền thống của mình.) “It’s”: dạng viết gọn của “it is” hoặc “it has” VD: + IT’S (IT IS) raining again. (Trời lại […]

Giải thích các cụm từ/ cấu trúc hay và khó trong Eng Breaking – Lesson 3

Topic 1: The Triathlete    Word(s)/Structure(s) Explanation Phân biệt “Triathlete” và “Triathlon” Triathlete /traɪˈæθliːt/: mang nghĩa “vận động viên ba môn phối hợp” Triathlon /traɪˈæθlən/:  mang nghĩa “cuộc thi ba môn phối hợp” “would” trong “It would be fun to have a workout buddy!” “It would be fun to have a workout buddy!”(Sẽ rất thú […]

Giải thích các cụm từ/ cấu trúc hay và khó trong Eng Breaking – Lesson 2

Topic 1: Jack’s Family Portrait   Word(s)/Structure(s) Explanation Cách dùng “want to” và “wanna be” want to + V: muốn làm gì wanna + V Trong đó:  “wanna” là dạng viết tắt của “want to” – sử dụng trong văn nói thân mật)  Động từ tobe nguyên thể: :”be” (Verb) Các từ:  am, is, are […]

Giải thích các cụm từ/ cấu trúc hay và khó trong Eng Breaking – Lesson 1

Topic 1: Introducing a Friend   Word(s)/Structure(s) Explanation gotta viết tắt của “have/has got to“- “phải làm gì đó” VD:  I have got to go (Tôi phải đi rồi!)  → Câu rút gọn ngắn (giao tiếp thân mật): I gotta go  Chủ yếu dùng trong văn nói giao tiếp thân mật hàng ngày. hit the […]

Hướng dẫn học Phần thử thách Eng Breaking

Cách viết bài Thử thách mỗi Lesson Với phần thử thách của mỗi lesson, điều này yêu cầu các bạn phải TỰ MÌNH XÂY DỰNG lên một đoạn hội thoại dựa theo tình huống đưa ra trong thử thách. Điều này yêu cầu các bạn phải biết vận dụng: Cấu trúc câu Từ vựng Ngữ […]

Hướng dẫn 3 kỹ thuật học Eng Breaking

I/ Kỹ thuật Nghe Ngấm Đây là các bước cụ thể của kỹ thuật Nghe Ngấm. Bước 1: Làm quen với bài nghe Bạn nghe lướt qua bài nghe của Eng Breaking và chưa cần hiểu nội dung. Bạn không sử dụng transcript, từ điển và không dịch sang tiếng Việt. Mục tiêu của bước này là làm […]