Search Results for: Nói đuổi

Giải thích các cụm từ/ cấu trúc hay và khó trong Eng Breaking – Lesson 3

Topic 1: The Triathlete    Word(s)/Structure(s) Explanation Phân biệt “Triathlete” và “Triathlon” Triathlete /traɪˈæθliːt/: mang nghĩa “vận động viên ba môn phối hợp” Triathlon /traɪˈæθlən/:  mang nghĩa “cuộc thi ba môn phối hợp” “would” trong “It would be fun to have a workout buddy!” “It would be fun to have a workout buddy!”(Sẽ rất thú […]

Lesson 7 – Drilling Exercise 1

Identify key words in the following questions and options Xác định từ khóa trong các câu hỏi và đáp án sau Key Translation 1. A – What, platform, reputation, risk, frequent, complaints, questionable, post, share, phone number, strict, term 1. Điều gì đe dọa đến danh tiếng của nền tảng?A. những phàn nàn thường xuyênB. […]

Lesson 7 – Drilling Exercise 7

Choose the correct answer to the following questions Passage 1. Dear Sir/Madam, I am writing to complain about the poor service of Norton Rail during the last week. As you are well aware, the train to London was late every day, which resulted in my being late for the course I have been attending there. […]

LESSON 5 – DRILLING EXERCISE 2

Fill in the blank with the correct phrasal verb Điền cụm động từ chính xác vào chỗ trống Question 1 Key Translation C Đồ ăn nhanh đã nhận rất nhiều chỉ trích từ báo chí trong thập kỉ vừa qua. A. come in – bước vàoB. come down – bước xuốngC. come in for – […]

LESSON 5 – PRACTICE TEST

A word or phrase is missing in each of the sentences below. Four answer choices are given below each sentence. Select the best answer to complete the sentence. Then mark the letter (A), (B), (C), or (D). Một từ hoặc một cụm từ bị thiếu ở mỗi câu dưới đây. Có bốn lựa chọn dưới […]

LESSON 6 – PRACTICE TEST

Read the texts that follow. A word or a phrase is missing in parts of each text. Select the best answer to complete the text. Đọc các đoạn văn dưới đây. Mỗi đoạn đều có các từ hoặc cụm từ còn thiếu trong các chỗ trống. Chọn câu trả lời phù hợp nhất để hoàn […]