Search Results for: Hỗ trợ kỹ thuật

Lesson 2 – Practice Test

Question 1 – 3 Key Scripts Translation 1. C What’s your date of birth?(A) March.(B) In China.(C) February 19, 1999. Ngày sinh của bạn là gì?(A) Tháng 3.(B) Ở Trung Quốc.(C) Ngày 19 tháng 2 năm 1999. 2. B Where were you born?(A) In October.(B) In New York.(C) At Korea. Bạn sinh ra ở đâu?(A) […]

Lesson 1 – Practice Test

Question 1 Keys Scripts Translation C (A) The people are swimming in the water. (B) Three strangers are running on the sand.(C) The family is walking along the beach. (D) The man and woman are racing at the pool. (A) Mọi người đang bơi trong nước.(B) Ba người lạ đang chạy trên cát.(C) Một gia đình đang […]

Lesson 1 – Drilling Exercise 4

Listen and choose the location in these photos – Nghe và tìm vị trí/địa điểm trong bức tranh Question 1 Keys Scripts Translation C A. Laboratory – Phòng thí nghiệmB. Chef’s cooking area – Khu vực nấu ăn của bếp trưởngC. Kitchen – nhà bếpD. Whole-food market – Thị trường thực phẩm ít hoặc chưa […]