Search Results for: Nói đuổi

LESSON 5 – DRILLING EXERCISE 2

Fill in the blank with the correct phrasal verb Điền cụm động từ chính xác vào chỗ trống Question 1 Key Translation C Đồ ăn nhanh đã nhận rất nhiều chỉ trích từ báo chí trong thập kỉ vừa qua. A. come in – bước vàoB. come down – bước xuốngC. come in for – […]