Tag Archives: Android

Hướng dẫn khắc phục lỗi đăng nhập GOGA trên điện thoại Android

Hướng dẫn lấy thông tin thiết bị và thông tin bản GOGA trên thiết bị android Thông tin về thiết bị: Vào mục Cài đặt (Settings) trong máy, chọn Hệ thống (System), chọn mục Thông tin thiết bị (About phone) Thông tin phiên bản GOGA:  Vào mục Cài đặt (Settings) trong máy, chọn Ứng dụng […]