Table of Contents

(หน้า 8-11-14)

# Gotta hit the books, as they say # hit the books

Gotta hit the books, as they say. (ต้องตั้งใจเรียนหนังสือเหมือนที่เขาพูด)
Q: คำบรรยาย: gotta, hit the books, as they say?
A:
+ gotta เป็นคำย่อของ “have/has got to”- แปลว่า “ต้องทำอะไร”
เรามีโครงสร้างประโยค
ตัวอย่าง: I have got to go (ฉันต้องไปแล้ว!) → ประโยคสั้นๆ (การสื่อสารอย่างใกล้ชิด): I gotta go
มักใช้ในการสื่อสารการสนทนาในชีวิตประจำวันนะคะ

+ “hit the books”:
– ในประเยคนี้ใช้เป็นสำนวนซึ่งมีความหมายที่เปรียบเปรย
– หมายความว่า:การเรียนอย่างหนัก ตั้งใจเรียน อุทิศเวลาให้กับหนังสือตำรา
ตัวอย่าง: You better hit the books if you want to pass your exam on Friday.( คุณควรตั้งใจเรียนถ้าคุณอยากสอบผ่านการสอบในวันศุกร์นี้)

+ As ในบทเรียนนี้หมายความว่า “เหมือน”
ตัวอย่าง: Treat me as a friend.( ปฏิบัติต่อฉันเหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่ง)
– As they say ( (เหมือนเขา/คนอื่นพูด) – คุณสามารถใช้เพิ่มเติมในการแต่งประโยคนะคะ!
Q: ทำไมพูดว่า “Gotta hit the books”
A:
ในบริบทนี้ ปีเตอร์อยู่ในห้องสมุด ดังนั้นเมื่อเบอกลากัน เราเข้าใจได้ว่า: เฟลิสและแอนนาบอกว่าถึงเวลาต้องไปแล้ว ปีเตอร์ก็ตอบ: โอเค ฉันเราไปอ่านหนังสือเหล่านี้ทั้งหมด (หมายความว่า เราก็ต้องต้องตั้งใจเรียนอย่างหนัก)
# Hitting his books with his hand
Q: ความหมายของประโยค “Hitting his books with his hand”
A:
“Hitting his books with his hand” – ระบุการกระทำของปีเตอร์ที่ตีหนังสือ แต่มีความหมายแบบเปรียบเทียบ -> แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นสำหรับการเรียนหนังสือของปีเตอร์
# What does Peter mean when he says ”Gotta hit the book”?
Q: Assessment Question 7: What does Peter mean when he says ”Gotta hit the book”? ( ปีเตอร์หมายความว่าอะไรเมื่อพูดว่า “ Gotta hit the book”. ทำไมคำตอบคือข้อ A?
=> คำตอบถูกต้อง
A. He needs to read what he got from the library ( เขาต้องการตั้งใจเรียน เขาจึงต้องอ่านหนังสือที่เขาได้ยืมจากห้องสมุด)
เรามีโครงสร้างประโยค: Need to do something: ต้องการทำอะไร
# We’d better get going
We’d better get going. (พวกเราควรออกไปเลย.)
Q: We’d better แปลว่าอะไร?
A:
We’d better เป็นคำย่อของ We had better = We should (เราควร)
ตัวอย่าง: We’d better buy your ticket now. (พวกเราควรซื้อตั๋วตอนนี้เลย)
# Peace
Q: ทำไม Peace หมายความว่า “ลาก่อน” แต่ทว่าหาในพจนานุกรม “สันติภาพ”?
A:
Peace
ความหมายของคำนี้ขึ้นอยู่ในบริบทของประโยคที่เขาพูดด้วยค่ะ:
+ ตัวอย่าง: ถ้าในสนทนา คน A พูดว่า: goodbye, see ya…. คน B ตอบว่า: Peace
-> เราเข้าใจได้ว่า “Peace” เป็นแค่คำบอกลา
ตัวอย่าง: Alright, see ya. Peace.
+ ตัวอย่าง: ในคำพูดที่มีเนื้อหาความหมายอื่น ๆ เราเข้าใจความหมาย: สันติภาพ หรือ สงบเงียบ
– War and Peace
(War คือสงคราม จากนั้นถ้าได้ยินคำว่า “Peace” เราจะเข้าใจได้เลยว่าหมายถึง สันติภาพ)
– The two communities live together in peace. (ชุมชนทั้งสองอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข)
# Good day mateys
Good day, mateys! (ขอให้วันนี้ของเพื่อนๆเป็นวันที่ดี!)
Q: อธิบาย: good day, mateys?
A:
1.
Matey = Guy เป็นคำสแลงภาษาอังกฤษอเมริกัน, ซึ่งไม่เป็นทางการและมักจะใช้กับเพื่อนหรือคนสนิทในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
+ ถ้าเป็นคำนามเอกพจน์ ( (guy/ matey) ใช้เพื่อพูดถึงผู้ชาย สามารถแปลได้ว่า: เขา / แก / เพื่อน/ผู้ชายคนนั้น…. แล้วแต่ในบริบท
ตัวอย่าง: Tuan is a good matey/ guy. (Tuan เป็นผู้ชายคนดี)
+ คำนามพหูพจน์ “mateys” ใช้เพื่อพูดถึงคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
สามารถแปลได้ว่า: เพื่อนๆ / พี่น้อง/ พวกมึง ….แล้วแต่ในบริบท
Come on, you guys, let’s live it up ! (มาเลยเพื่อน! เล่นให้หมดตัวเลย!)
See you later, mateys ( พบกันใหม่นะพวกมึง)

2.
Good day: ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดี l
= Have a nice/great/good day
# Where does Felice come from?
Q: Where is Felice from? และ Where does Felice come from? ต่างกันหรือไม่?
A:
เมื่ออยากถาม คุณมาจากไหน? เราสามารถใช้ได้สองตัวอย่างประโยคนี้:
Where are you from? = Where do you come from?
+ สำหรับประธานของประโยคเป็นเอกพจน์: Where is (she/he/it) from? = Where does (she/he/it) come from?
+ เหมือนในบทเรียนนี้: Where is Felice from? = Where does Felice come from?
# catch ya later
Q: Catch ya later หมายความว่าอะไร?
A:
Catch ya later
+ หมายความว่า: พบกันใหม่. เป็นอีกหนึ่งการพูดแบบสนิทของ “Goodbye/ See you again” เมื่อเราต้องการบอกลาหรือตอนที่สิ้นสุดการพบเจอหรือในบทสนทนากับคนใดคนหนึ่ง
+ Ya = คำย่อของ “you” ( ใช้ในการสื่อสารกับคนที่สนิทในประจำวันเท่านั้นนะเพื่อน!)
catch ya later /kætʃ/ – /jə/ – /ˈleɪtər/
คุณออกเสียงแต่ละคำ => แล้วเชื่อมเสียงเป็น: /kæ – tʃjə -ˈleɪtər/
คุณสามารถดูการสะกดออกเสียง ฟังและออกเสียงตามได้ที่พจนานุกรมนี้นะ:
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
# No, but I am happy. # Felice Lachlan
Q: ทำไม Felice ถึงพูดว่า “No, but I am happy.”
A:
ในบริบทของการสนทนา:
Felice: F-E-L-I-C-E. It means “happy” in Latin. ( F-E-L-I-C-E. แปลว่า “ความสุข” ในภาษาละติน)
Peter: Oh, are you Latin? ( โห คุณเป็นคนละติน?)
=> Felice: No, but I am happy. (ไม่, แต่ฉันมีความสุข).
นี่เป็นคำพูดที่ตลกขำขัน. Felice หมายความว่า: Felice ไม่ใช่คนละติน แต่เธอยังรู้สึกมีความสุขเหมือนชื่อของเธอในภาษาละติน.
Q: วิธีอ่านคำว่า “Felice lachlan”
A:
– มันเป็นคำนามภาษาละตินและมีการออกเสียงคล้ายกับภาษาอังกฤษ:
+ Felice /fəliːs/ – (/ə/ สามารถออกเสียงเหมือน “เออะ”)
+ Lachlan /ˈlæklən/
(โดยทั่วไป สาระ /æ/ เสียงจะข้ามระหว่าง /e/ และ /a/ ดังนั้นเมื่ออ่านมีการยุติเสียง)