คำถามเกี่ยวกับเทคนิคการพูดตามให้ทัน

1. เรียนรู้การพูดตามให้ทันได้อย่างไร?

สิ่งแรกที่คุณควรจำ: ต้องฟังเนื้อหาให้ละเอียดในส่วนของการฟังเชิงลึก จึงจะสามารถพูดตามได้ทัน

ศึกษาเพิ่มเติม: คำถามที่มักพบในเทคนิคการฟังเชิงลึก

หลังจากที่เข้าใจเนื้อหาใน Audio แล้ว คุณสามารถฝึกการฟังเชิงลึกได้ดังขั้นตอนต่อไปนี้ :

ขั้นที่ 1: ฟังซ้ำเนื้อหาใน audio หนึ่งครั้งเพื่อจดจำเนื้อหาของบทเรียน

ขั้นที่ 2: พูดตามแบบ [Slow Speech]

ขั้นที่ 3: พูดตามแบบ [Native Speech]

ข้อสังเกตในการพูดตามต้อง:

  • ไม่ดู script
  • ไม่เพียงแค่ฟัง audio
  • พูดตาม audio

2. สามารถดูบทสนทนาและคำแปลเมื่อพูดได้หรือไม่?

ในขณะที่ฝึกพูดตาม ห้ามดูมือถือและบทแปล

การดูมือถือจะเปลี่ยนให้การพูดตามเป็นการดูและอ่านตาม เท่ากับว่าผิดวิธีเรียน

3. จำเป็นต้องท่องจำโดยไม่ดูบทสนทนาและคำแปลหรือไม่?

การพูดตามให้ทันนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณเข้าใจเนื้อหาและฟังบทสนทนาได้ดีเพียงใด

คุณไม่สามารถทำตามรูปแบบการจำเนื้อหาภาษาอังกฤษได้เมื่อคุณไม่เข้าใจเนื้อหาที่ฟัง

ดังนั้นคุณต้องศึกษาส่วนการฟังอย่างรอบคอบเพื่อให้สามารถฟัง audio ภาษาอังกฤษได้ แต่เข้าใจเนื้อหาของบทเรียนการฟังเป็นภาษาไทย

4. พูดตามแต่ไม่ทัน audio?

หากในขณะฝึกการพูดตามแต่ฟัง audio ตัวอย่างไม่ทัน คุณสามารถปรับระดับความเร็วของ audio ให้เหมาะสมได้

(ดูคำแนะนำการปรับระดับความเร็วในการฟัง audio)

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ปุ่ม Pause/Play ในตัดหรือแบ่ง audio บทสนทนาให้สั้นลงได้ ทำให้รู้สึกเหมือนว่ามีเวลาพักและเตรียมตัวในประโยคต่อไป

5. จำเป็นต้อง “บังคับ” ให้พูดถึงความเร็วของ Native Speech หรือไม่?

ในแง่ของการฝึกฝนไม่จำเป็นต้องพูดถึงความเร็วของ Native Speech เนื่องจาก audio จะพูดด้วยความเร็วแบบเนทีฟจะทำให้แบ่งช่วงจังหวะหายใจลำบาก

สิ่งสำคัญคือคุณต้องชำนาญในการออกเสียงคำศัพท์ โครงสร้างและน้ำเสียงของบทเรียน

ความเร็วแบบเนทีฟมีผลอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เราคุ้นเคยกับความเร็วที่จริงของเจ้าของภาษา ดังนั้นเมื่อสื่อสารจริงเราจะไม่ “จม” กับความระดับความเร็ว น้ำเสียง การเชื่อมคำและเสียง…. ของเขา

6. จะรู้ได้อย่างไรว่าออกเสียงผิดหรือถูก?

เพื่อให้สามารถประเมินการปฏิบัติของคุณด้วยวิธีที่ดีที่สุดคุณสามารถบันทึกวิดีโอฝึกทบทวนและค้นหาข้อผิดพลาด / จุดอ่อนของส่วนที่พูดตาม

ในขั้นตอนการฟังวิดีโอของคุณและเปรียบเทียบกับตัวอย่าง ให้ทำเครื่องหมายในหนังสือหรือจดในจุดที่คุณออกเสียงไม่ถูกต้องเมื่อเทียบกับaudio จุดที่คุณสับสน จากนั้นฝึกอีกครั้ง คุณสามารถปรับปรุงตัวเองได้โดยการรวบรวมความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องเท่านั้น

หรือจะเลือกฝึกพูดตาม ด้วย App GOGA ก็ได้ ด้วยความช่วยเหลือของ AI Artificial Intelligence บนแอพคุณสามารถบันทึกเสียงของคุณเองและให้ AI ให้คะแนนการออกเสียงตลอดจนวิเคราะห์คำ / เสียงที่คุณฝึกว่าผิดหรือถูก

Was this article helpful?