คำถามเกี่ยวกับเทคนิคการฟังเชิงลึก

1. เรียนรู้วิธีการฟังเชิงลึกได้อย่างไร?

หากต้องการเรียนรู้การฟังอย่างถูกต้องคุณต้องทำตาม 3 ขั้นตอนตามรายละเอียดในหนังสือเรียน:

ขั้นที่ 1 – ฟังเพื่อทำความคุ้นเคย: ฟัง 3-5 ครั้ง โดยไม่ดู transcript

ขั้นที่ 2 – ฟังเพื่อเข้าใจ: ฟังอย่างน้อย 3-5 ครั้ง พร้อมกับ transcript เพื่อเข้าใจเนื้อหา

ขั้นที่ 3 – ฟังและรู้สึก / จดบันทึก: ฟังโดยไม่ต้องดูtranscript แต่ยังเข้าใจและจำเนื้อหาได้

2. บทแปลไฟล์การฟังอยู่ที่ไหน?

3 ขั้นตอนในการฟังเชิงลึก บทสนทนาและไฟล์การแปลของ file การฟังเชิงลึกจะอยู่ที่ [ขั้นที่2: การฟังเชิงลึกระดับ Slow Speech] และ [ขั้นที่3: การฟังเชิงลึกระดับ Native Speech]

3. จะรู้ได้อย่างไรว่าเข้าใจเนื้อหาแล้ว?

หากต้องงการหังให้เข้าใจเนื้อหาทั้งหมด คุณต้องเตรียมตัวในการฟังที่ถูกต้องตามขั้นตอนต่าง ๆ

คุณสามารถเช็คว่าเราฟังเข้าใจแล้วหรือยังเมื่อ:

  • คุณสามารถฟัง audio ในระดับ Native Speech
  • คุณสามารถฟังภาษาอังกฤษใน Audio ได้อย่างชัดเจน
  • คุณสามารถเข้าใจเนื้อหาบทเรียนเป็นภาษาไทยใน Audio ได้ โดยไม่ต้องดูบทแปล

4. ต้องมีการเตรียมตัวก่อนฟังหรือไม่?

หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนต่าง ๆ [ขั้นที่ 1: ฟังเพื่อทำความคุ้นเคย] คุณสามารถดู transcript และใช้ดิกชันนารี่เพื่อค้นหาความหมายและการออกเสียงของคำศัพท์ที่คุณไม่รู้ เพื่อทำความเข้าใจคำศัพท์ใหม่ในบทเรียน

สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเตรียมตัวอย่างรอบคอบสำหรับส่วนที่สำคัญในการฟังอย่างเข้าใจ [ขั้นที่ 2: ฟังเชิงลึกด้วยระดับความเร็ว Slow Speech] และ [ขั้นที่ 3: ฟังเชิงลึกด้วยระดับความเร็ว Native Speech]

 

5. ฟังแค่ครั้งเดียวตามคู่มือ สามารถข้ามขั้นมาฟังเชิงลึกได้หรือไม่?

ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคน จำนวนครั้งที่ผู้เรียนฟัง audio จะแตกต่างกัน

จำนวนครั้งที่คุณฟัง audio ในคู่มือเป็นเพียงหมายเลขอ้างอิง คุณสามารถฟังได้มากกว่าจำนวนครั้งที่คู่มือกำหนดจนกว่าคุณจะเข้าใจเนื้อหาของบทเรียน

 

6. ทำไมฟังไปเรื่อย ๆ แต่ยังไม่เข้าใจ?

ในแต่ละระดับของผู้เรียนแต่ละคนและรวมถึงระดับในการฟังเข้าใจของแต่ละคนมที่มีต่อบทเรียนแตกต่างกัน

สำหรับผู้เรียนที่อ่อนทักษะการฟังจะถูกจำกัดมากขึ้น นอกเหนือจากการฝึกฟังกับ Eng Breaking แล้ว คุณยังต้องเสริมสร้างความสามารถในการจดจำเสียงด้วยการเรียนรู้เสียง IPA ภาษาอังกฤษทั้ง 44 เสียง รวมทั้งฝึกการฟังผ่านบทเรียนการฟังสั้น ๆ

 

7. ฟังเสียงด้วยความเร็ว Native Speech แต่ไม่ทัน?

หากคุณเรียนความเร็วระดับ Native Speech แต่ไม่สามารถฟังเนื้อหาใน Audio ได้ทันเวลา คุณสามารถปรับความเร็วในการพูดของ Audio ได้

คุณสามารถปรับระดับการฟังให้เหมาะสมกับตัวเองได้ จากนั้นจึงค่อย ๆ ปรับไปที่ระดับ Native Speech

 

8. ต้องฟัง 3 หัวข้อทั้งหมด ในวันที่ฝึกพูดตามหรือไม่?


ขึ้นอยู่กับทักษะการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล คุณสามารถเลือกเรียนโดยการฟังเชิงลึกในแต่ละหัวข้อและจากนั้นเปลี่ยนไปเป็นการพูดตามให้ทันหรือเรียนการฟังเชิงลึกทั้ง 3 Topic จากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นการพูดตามให้ทันก็ได้

Was this article helpful?