Eng Breaking – Assessment – Lesson 04

You will have 14 questions to answer in each assessment. The answering time is unlimited. So take it easy and go ahead.

คุณจะต้องตอบคำถาม 14 คำถามในแต่ละบททดสอบ โดยไม่มีการจำกัดเวลาในการตอบคำถาม ดังนั้นใจเย็น ๆ และมาลุยกันเลย!

Question 1

Listen to four statements about the picture. Choose the statement that best describes the picture

ฟัง 4 ประโยคเกี่ยวกับรูปภาพดังต่อไปนี้ และเลือกข้อที่อธิบายรูปภาพได้ถูกต้องที่สุด

This image has an empty alt attribute; its file name is image1-3-681x1024.png
KeyScriptsTranslation & Explanation
CA. The boy takes it out of the box
B. The shop looks crowded today
C. The boy tries on a pair of shoes
D. He switches it for another one 
A. เด็กชายหยิบของออกจากกล่อง
B. วันนี้ ร้านดูมีคนมาแน่นมาก
C. เด็กชายกำลังลองรองเท้า
D. เด็กชายจะเปลี่ยนอันนี้เป็นอย่างอื่น

Take sth out: หยิบอะไรออก
Try on + N: ลองอะไร (ใช้พูดเกี่ยวกับเครื่องประดับ เสื้อผ้า)
Switch sth for sth: เปลี่ยนอะไรเป็นอะไร
ในภาพเด็กชายกำลังสวมใส่รองเท้า
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ B

Question 2

Listen to the question and three responses spoken in English. Select the best response to the question.

ฟังคำถามและ 3 คำตอบที่พูดเป็นภาษาอังกฤษ แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดสำหรับคำถามนั้น

KeyScriptsTranslation & Explanation
AHow much do you expect to spend at the mall? 
 
A. I expect to spend $100
B. I love shopping
C. Hmmm, I mostly shop online
คุณคาดว่าจะใช้เงินเท่าไหร่เมื่อคุณไปที่ห้างสรรพสินค้า?
A. ฉันน่าจะใช้ $100
B. ฉันชอบไปช้อปปิ้งมาก
C. ใช่ ส่วนมากฉันซื้อของออนไลน์

Expect to + V: คาดว่าจะทำอะไร
คำถามคือ “How much do you expect to spend at the mall” เป็นคำถามเกี่ยวกับจำนวน + “spend/ใช้จ่าย”. ดังนั้นคำตอบจะต้องมีจำนวนเงินที่ชัดเจน
Example:
How much do you expect to spend for food?/คุณคาดว่าจะจ่ายเงินเท่าไหร่สำหรับเรื่องอาหารการกิน?
I expect to spend $10 per day./ผมคาดว่าใช้ใช้วันละ 10 เหรียญ

-> คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ A

Question 3

Listen to the question and three responses spoken in English. Select the best response to the question.

ฟังคำถามและ 3 คำตอบที่พูดเป็นภาษาอังกฤษ แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดสำหรับคำถามนั้น

KeyScriptsTranslation & Explanation
BWhere do you usually buy your outfit?

A. I have a great sense of style
B. I buy all of my clothes from a local Shopping Mall
C. I get always paid with credit card
ปกติคุณมักจะซื้อเสื้อผ้าที่ไหน

A. ฉันมีรสนิยมการแต่งตัวที่ดีมาก
B. ฉันมักจะซื้อเสื้อผ้าที่ร้านใกล้ๆ นี่แหละ
C. ฉันชอบจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตเสมอ

คำถามคือ “Where do you usually buy your outfit?” เป็นคำถามเกี่ยวกับสถานที่ ดังนั้นคำตอบก็ต้องเป็นสถานที่ที่ชัดเจน
Example:
Where do usually buy your outfit?/ ปกติคุณมักจะซื้อเสื้อผ้าที่ไหน
?
I usually buy my outfit from a shop nearby. / ฉันมักจะซื้อเสื้อผ้าที่ร้านใกล้ๆ นี่แหละ

-> คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ B

Question 4

Listen to the question and three responses spoken in English. Select the best response to the question.

ฟังคำถามและ 3 คำตอบที่ได้พูดเป็นภาษาอังกฤษ เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดสำหรับคำถามนั้น

KeyScriptsTranslation & Explanation
AHow do you pay your rent? 

A. I pay with cash
B. I pay $600
C. I pay when I go shopping
คุณจ่ายค่าเช่าบ้านด้วยวิธีการชำระอะไร?

A. ฉันจ่ายด้วยเงินสด
B. ฉันจ่าย $600
C. ฉันจ่ายเวลาฉันไปชอปปิ้ง
คำถามคือ “How do you pay your rent?” เป็นคำถามเกี่ยวกับวิธีการชำระเงิน ปกติจะมีสองวิธีชำระเงิน ด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต

Example:
How do you pay for this shirt? / คุณจะจ่ายค่าเสื้อตัวนี้อย่างไร?
I will pay it with credit card / ฉันจะจ่ายด้วยบัตรเครดิต

-> คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ A

-> Đáp án đúng là A

Question 5

Listen to a conversation, then answer question 5-7.

ฟังบทสนทนาและตอบคำถามจากข้อ 5 ถึง ข้อ 7

Who does Mary want to buy the organic jelly for? 

A. Herself

B. A friend

C. Her daughter

D. The cashier

KeyTranslation & Explanation
CMary อยากซื้อเยลลี่ออร์แกนิกให้ใคร?
A. ตัวเธอเอง
B. เพื่อนคนหนึ่ง
C. ลูกสาวของเธอ
D. เจ้าหน้าที่ชำระเงิน
ในบทสนทนา Mary พูดถึงลูกสาวเธอชอบเยลลี่ออร์แกนิก

ตามบทสนทนา:

Cashier: The organic jelly is sixteen dollars. / เยลลี่ออร์แกนิกราคา 16 เหรียญ
Mary: Oh no. My daughter likes it, but that’s too much. I’ll have to put that back. / โอ้ ไม่นะ ลูกสาวฉันชอบมากเลย แต่มันแพงเกินไป งั้นฉันไม่เอาแล้วกัน


-> คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ C

Question 6

Listen to a conversation, then answer question 5-7.

ฟังบทสนทนาและตอบคำถามจากข้อ 5 ถึง ข้อ 7

How does Mary feel about the price of the organic jelly? 

A. It’s a little steep 

B. She loves it

C. She has coupons

D. It’s on sale

KeyTranslation & Explanation
AMary รู้สึกอย่างไรกับราคาของเยลลี่ออร์แกนิก?
A. มันแพงเกินไป
B. เธอชอบมาก
C. เธอมีคูปองลดราคา
D. มันกำลังลดราคาอยู่

ในบทสนทนา เมื่อพนักงานขายของบอกว่าเยลลี่ออร์แกนิกกำลังได้ลดราคา Mary ก็ได้แสดงความรู้สึกเกี่ยวกับราคาสินค้า

ตามในบทสทนา:

Cashier: That’s actually on sale now, buy one get one half off. Would you like to do that? /ที่จริงแล้วมันกำลังได้ลดราคาอยู่นะ ซื้อหนึ่งชิ้น จะได้ส่วนลดครึ่งหนึ่งสำหรับชิ้นที่สอง คุณอยากจะรับโปรโมชั่นไหมคะ
Mary: Well, sixteen dollars is a little steep for one, but twenty-four dollars for two might be worth it. / เออ 16 เหรียญสำหรับหนึ่งอันมันก็แพงไป แต่ 24 เหรียญสำหรับสองอันก็คุ้มค่าดีนะ

-> คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ A

Question 7

Listen to a conversation, then answer question 5-7.

ฟังบทสนทนาและตอบคำถามจากข้อ 5 ถึง ข้อ 7

What is on sale? 

A. The coupons

B. The organic jelly

C. Gum

D. Buy one, get one half off

KeyTranslation & Explanation
Bสินค้าอะไรกำลังลดราคา?
A. คูปอง
B. เยลลี่ออร์กานิก
C. หมากฝรั่ง
D. ซื้อหนึ่งชิ้น ได้รับส่วนลดครึ่งหนึ่งสำหรับชิ้นที่สอง

คำถาม “What is on sale?” คือคำถามว่าสินค้าชิ้นไหนที่กำลังได้ลดราคา ดังนั้นคำตอบต้องกล่าวถึงผลิตภัณฑ์บางอย่างด้วย
-> ข้อ D ระบุว่าถึงนโยบายของโปรโมชั่น ดังนั้นข้อนี้ไม่ถูกต้อง

ตามในบทสนทนา:

Cashier: The organic jelly
is sixteen dollars./เยลลี่ออร์แกนิกราคาสิบหกดอลลาร์
Mary: Oh no. My daughter likes it, but that’s too much. I’ll have to put that back./โห ลูกสาวฉันชอบมาก โอ้ ไม่นะ ลูกสาวฉันชอบมากเลย แต่มันแพงเกินไป งั้นฉันไม่เอาแล้วกัน

Cashier: That’s actually on sale now
, buy one get one half off. Would you like to do that?/ที่จริงแล้วมันกำลังได้ลดราคา ซื้อหนึ่งชิ้น จะได้ส่วนลดครึ่งหนึ่งสำหรับชิ้นที่สอง คุณอยากจะรับโปรโมชันไหมคะ

คำว่า “That” ที่ใช้ในประโยค “That’s actually on sale now” เพื่อใช้แทนคำว่า “The organic jelly” ที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้

-> คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ B

Question 8

Complete the sentence.

เติมประโยคให้สมบูรณ์

I have to wash my hands, can you please show me to the ______________? 

A. living Room

B. bedroom

C. bathroom

D. classroom

KeyTranslation & Explanation
Cฉันต้องไปล้างมือ ช่วยบอกทางไป ____________หน่อยได้ไหมคะ?
A. ห้องรับแขก
B. ห้องนอน
C. ห้องน้ำ
D. ห้องเรียน

โครงสร้างประโยค Can you (please) show me to the + N(place): วิธีการถามทางจากคนหนึ่งถึงสถานที่ใดแห่งหนึ่ง
Example:
Can you please show me to the a local church?/ช่วยบอกทางไปที่โบสถ์ท้องถิ่นหน่อยได้ไหมคะ?

ในส่วนแรกของประโยค “I have to wash my hand” หมายความว่าเขาต้องไปที่ไหนที่สามารถล้างมือได้

-> คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ C. Bathroom
I have to wash my hands, can you please show me to the bathroom?/ฉันต้องไปล้างมือ ช่วยบอกทางไปห้องน้ำหน่อยได้ไหมคะ?

Question 9

Complete the sentence.

เติมประโยคให้สมบูรณ์

I would like to _________ this shirt. It looks very fancy.  

A. pay on

B. go on

C. try on 

D. fee on

KeyTranslation & Explanation
Cฉันอยาก _________ เสื้อตัวนี้ มันดูแปลกตามาก

โครงสร้างของประโยค
Would like + to V: อยากทำอะไร (พูดแบบสุภาพ)

Example:
I would like to taste these dishes They look delicious. / ผมอยากชิมอาหารพวกนี้ มันดูน่าทานมาก
ในประโยคที่ต้องเติมคำ หลังช่องว่างเป็น “this shirt” ดังนั้นคำที่ต้องเติมต้องเป็นคำกริยาที่ใช้คู่กับคำนามเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายได้
Try on + N (clothes): ลองสวมเสื้อผ้าเพื่อดูว่าพอดีหรือไม่

Example:
You should try on this skirt before you buy it/ คุณควรลองชุดนี้ก่อนตัดสินใจซื้อ

ในประโยคนั้น คนนี้อยากลองใส่เสื้อตัวนี้ก่อนเพราะมันดูแปลกตา
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ C. Try on
I would like to try on this shirt. It looks very fancy/ฉันอยากลองใส่เสื้อตัวนี้ มันดูแปลกตามาก

Question 10

Complete the sentence.

เติมประโยคให้สมบูรณ์

I have _________ to pay for it. 

A. cash

B. shopping

C. rent

D. buy

KeyTranslation & Explanation
Aฉันมี ___________ เพื่อจ่ายค่าอันนี้
A. เงินสด
B. ช้อปปิ้ง
C. เช่า
D. ซื้อ

โครงสร้างของประโยค
Have + sth/sb + to V: มีอะไรเพื่อทำอะไร
Example:
I have money to pay for the meal / ฉันมีเงินจ่ายค่าอาหาร

ในประโยคมีคำกริยา “pay – จ่ายเงิน” ดังนั้นคำที่ต้องเติมในช่องว่างเป็นประเภทการชำระเงิน

-> คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ A. cash
I have cash to pay for it/ ฉันมีเงินสดเพื่อจ่ายค่าอันนี้

Question 11

Complete the sentence.

เติมประโยคให้สมบูรณ์

– What is the ___________ to use the second bathroom each month? 

– It’s $20 a month

A. cash

B. fee

C. time

D. expect

KeyTranslation & Explanation
Bในคำตอบมีจำนวนเฉพาะที่กำหนดไว้ดังนั้นคำถามจึงถูกใช้เพื่อถามเกี่ยวกับจำนวนเงิน
-> ข้อ C. เวลา และข้อ D. คาดหวัง จึงไม่ถูกต้อง
cash: สกุลเงิน มักจะเป็นเงินสด
fee: ค่าธรรมเนียม / จำนวนเงินที่ใช้ในการซื้อบริการ
การใช้ห้องสุขาห้องที่สองเป็นการร้องขอบริการเพิ่มเติม
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ B. fee
What is the fee to use the second bathroom each month?/ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับการใช้ห้องน้ำที่สองด้วยเป็นเท่าไร?

Read the conversation, then answer  Question 12-14

อ่านบทสนทนาและตอบคำถามตั้งแต่ข้อ 12 – 14

Question 12

This image has an empty alt attribute; its file name is image2-1.png

Complete the text.

เติมประโยคให้สมบูรณ์

Oh my gosh, look at this ________. Isn’t it great? 

A. shopping

B. outfit

C. picture

D. rent

KeyTranslation & Explanation
Bคุณพระช่วย! ดู_________ ตัวนี้ซิ มันดูดีมากเลยใช่ไหม?
A. ช้อปปิ้ง
B. เครื่องแต่งกาย
C. ภาพวาด
D. ค่าเช่า

โครงสร้างประโยค Look at + sth/sb: ดู/มองที่อะไร

Example:
Look at this skirt. / ดูเสื้อตัวนี้ซิ

ในบทสนทนา
Alice: Maybe for a guy, but not girls. / อาจจะดีสำหรับผู้ชาย ไม่ใช่สำหรับผู้หญิงนะ”

ทีนี้ในบทสนทนากำลังพูดถึงเครื่องแต่งกาย
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ B. outfit
Oh my gosh, look at this outfit. Isn’t it great?/ คุณพระช่วย!ดูเสื้อผ้าตัวนี้ซิ. มันดูดีมากเลยใช่ไหม?

Question 13

This image has an empty alt attribute; its file name is image2-1.png

Complete the text.

เติมประโยคให้สมบูรณ์

It’s trendy, but I think women should dress like _________. 

A. women

B. shopping

C. outfit

D. fun

KeyTranslation & Explanation
Aมันอินเทรนด์ แต่ฉันคิดว่าผู้หญิงควรแต่งตัวให้เหมือน ___________
A.ผู้หญิง
B. ช้อปปิ้ง
C. ชุดเสื้อผ้า
D. สนุก
โครงสร้างประโยค Dress like + someone: แต่งตัวเหมือนใคร
Example:
Julia is a big fan of BLACKPINK. She always dresses like her idol/Julia เป็นแฟนตัวยงของ BLACKPINK เธอมักจะแต่งตัวเหมือนไอดอลของเธอ
-> คำที่ต้องเติมในช่องว่าง ต้องเป็นคำนามเกี่ยวกับคน
ในการสนทนา:
Alice: Erm. I like the tomboy look like how I like fast food… And I don’t eat fast food… / ฉันชอบสไตล์ทอมบอยเหมือนแบบเดียวกับที่ฉันชอบฟาสต์ฟู้ด … และฉันไม่กินฟาสต์ฟู้ด… ”
Tomboy: สไตล์แฟชั่นที่ผู้หญิงจะสวมเสื้อผ้าผู้ชายหรือแต่งตัวเหมือนผู้ชาย

จากที่ได้กล่าวมาข้างบน สิ่งที่ Alice อยากบอกคือ เธอไม่เหมาะสมที่จะสวมใส่เสื้อผ้าผู้ชาย หรือแต่งตัวเหมือนผู้ชาย ดังนั้นเธอจึงรู้สึกว่าผู้หญิงควรแต่งตัวเหมือนผู้หญิง
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ A. women
It’s trendy, but I think women should dress like women/มันอินเทรนด์ แต่ฉันคิดว่าผู้หญิงควรแต่งตัวให้เหมือนผู้หญิง

Question 14

This image has an empty alt attribute; its file name is image2-1.png

Complete the text.

เติมประโยคให้สมบูรณ์

Anyway, do you want to go ____________?

A. try on

B. shopping

C. expect

D. bathroom

KeyTranslation & ExplanationMore to learn
Bเอาล่ะ คุณอยากไป ___________ ไหม?
A. ลองชุด
B. ช้อปปิ้ง
C. คาดว่า
D. ห้องน้ำ

วลี go shopping: ไปช้อปปิ้ง

ถ้าเราใช้คำว่า “go” คู่กับคำอื่นๆ ไวยากรณ์และความหมายจะไม่ถูกต้อง

-> คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ B. shopping
Anyway, do you want to go
shopping?/เอาล่ะ คุณอยากไปช้อปปิ้งไหม?
คำเชื่อ Anyway: ใช้เพื่อแสดงว่าคุณได้พูดจบไปเรื่องหนึ่ง และกำลังจะพูดเรื่องถัดไป

Was this article helpful?