Eng Breaking – Assessment – Lesson 06

You will have 14 questions to answer in each assessment. The answering time is unlimited. So take it easy and go ahead

คุณจะต้องตอบคำถาม 14 คำถามในแต่ละบททดสอบ โดยไม่มีการจำกัดเวลาในการตอบคำถาม ดังนั้นใจเย็น ๆ และมาลุยกันเลย!

Question 1

Listen to four statements about the picture. Choose the statement that best describes the picture.

ฟัง 4 ประโยคเกี่ยวกับรูปภาพดังต่อไปนี้ และเลือกข้อที่อธิบายรูปภาพได้ถูกต้องที่สุด

This image has an empty alt attribute; its file name is image2-3.png
KeyScriptsTranslation & Explanation
BA. They are exercising at the gym
B. They are cooking dinner together 
C. They are choosing who should cook for the family 
D. They are getting ready to put away the food 
A. พวกเขากำลังออกกำลังกายที่โรงยิม
B. พวกเขากำลังทำอาหารเย็นด้วยกัน
C. พวกเขากำลังเลือกว่าใครจะทำอาหารให้ครอบครัวกิน
D. พวกเขากำลังเอาอาหารไปเก็บ

ในภาพ เด็กสองคนกำลังยืนอยู่ในห้องครัว ทำอาหารด้วยกัน เด็กหญิงตัวเล็กกำลังทำอาหารบนกระทะ เด็กชายกำลังหั่นผักด้วยเขียง นี่คือภาพการร่วมมือทำอาหารกันของเด็กสองคน
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ B

Question 2

Listen to the question and three responses spoken in English. Select the best response to the question.

ฟังคำถามและ 3 คำตอบที่พูดเป็นภาษาอังกฤษ แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดสำหรับคำถามนั้น

KeyScriptsTranslation & Explanation
AWhat do you like to eat for dinner? 

A. Hmmm, a sandwich sounds good. 
B. Of course, let’s cook together
C. Yes, let’s eat dinner 
อยากกินอะไรสำหรับมื้อเย็น?

A. อืม แซนวิชน่าจะเป็นทางเลือกที่ดี
B. แน่นอน มาทำอาหารกันเถอะ
C. ถูกต้อง เราไปทานอาหารเย็นกันเถอะ

คำถาม “What do you like to eat for dinner?” เพื่อเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารมื้อเย็นสักอย่างหนึ่ง

คำตอบ B และ C เพียงแค่เสนอทางเลือก/แสดงความเห็นด้วยกับการทำอาหารพร้อมกัน / รับประทานมื้อเย็นด้วยกันเท่านั้น ไม่ได้ระบุอาหารจานใดจานหนึ่ง
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ A

Question 3

Listen to the question and three responses spoken in English. Select the best response to the question

ฟังคำถามและ 3 คำตอบที่พูดเป็นภาษาอังกฤษ แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดสำหรับคำถามนั้น

Question 4

Listen to the question and three responses spoken in English. Select the best response to the question.

ฟังคำถามและ 3 คำตอบที่พูดเป็นภาษาอังกฤษ แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดสำหรับคำถามนั้น

KeyScriptsTranslation & Explanation
ADo you want to eat out?  

A. Sure, I love the new restaurant by my house
B. No thank you, I don’t like to cook
C. Sure, tomorrow is movie night
คุณอยากไปกินข้าวข้างนอกมั้ย?

A. ได้สิ ฉันชอบร้านอาหารที่เปิดใหม่ใกล้บ้านฉัน
B. ไม่เป็นไร ขอบคุณค่ะ ฉันไม่ชอบทำกับข้าว
C. แน่นอน ไว้ดูหนังคืนพรุ่งนี้

Eat out (v): กินที่ร้านอาหาร
คำถาม “Do you want to eat out?” เป็นคำถามเพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการไปกินข้าวข้างนอก

คำตอบ B แสดงความไม่เห็นด้วย แต่ครึ่งหลังของประโยคบอกว่า “ฉันไม่ชอบทำอาหาร” ตามหลักเหตุผล “ไม่ชอบทำอาหารที่บ้าน” แสดงความเห็นด้วยกับข้อเสนอ “ไปกินข้าวข้างนอก” -> คำตอบนี้ถูกตัดออก
คำตอบ C เสนอความคิดเห็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
คำตอบ A แสดงความยินยอมและเสนอการไปกินข้างนอก -> คำตอบที่ถูกต้อง

Question 5

Listen to a conversation, then answer question 5-7.

ฟังบทสนทนาและตอบคำถามจากข้อ 5 ถึง ข้อ 7

What will the son have to do if he keeps eating junk food all of the time?

A. Eat more vegetables

B. Exercise

C. Go to McBurgers

D.Go to dinner

KeyTranslation & Explanation
Bลูกชายจะต้องทำอะไร ถ้าเขาจะกินแต่อาหารจานด่วนตลอด?

A. กินผักให้มากขึ้น
B. ออกกำลังกาย
C. ไปที่ร้าน McBurgers
D. กินมื้อเย็น

จากบทสนทนา:
Mom: Well no offense to you, but you’re beginning to look like a McBurger. If you eat junk food all the time, you will need to exercise more. / ไหนดูสิ แม่ไม่ห้ามอะไรนะ แต่ลูกเริ่มดูเหมือน McBurger แล้วนะ ถ้าลูกยังกินอาหารจานด่วนตลอดเวลาแบบนี้ ลูกจะต้องออกกำลังกายให้มากขึ้น

-> คำตอบที่ถูกต้องคือ B

Question 6

Listen to a conversation, then answer question 5-7.

ฟังบทสนทนาและตอบคำถามจากข้อ 5 ถึง ข้อ 7

What food does the son like to eat? 

A. Steaks

B. Burgers

C. Lettuce

D. Chicken

KeyTranslation & Explanation
Bอาหารที่ลูกชายชอบคืออะไร?

A. สเต๊ก
B. เบอร์เกอร์
C. ผักกาดหอม
D. ไก่

จากบทสนทนา:
Son: I know it’s not good for me, but it tastes so good! Nothing can compare to a McBurger… Mom. I like your food, too.. / หนูรู้ว่ามันไม่ดีสำหรับหนู แต่มันอร่อยมาก! ไม่มีอะไรสามารถเทียบกับ McBurger ได้…แม่ หนูก็ชอบอาหารที่แม่ทำด้วยนะ..

-> คำตอบที่ถูกต้องคือ B

Question 7

Listen to a conversation, then answer question 5-7.

ฟังบทสนทนาและตอบคำถามจากข้อ 5 ถึง ข้อ 7

What is the son about to do?

A. Go to mom’s house

B. Go to McBurgers

C. Eat Potatoes

D. Go to the store

KeyTranslation & ExplanationMore to learn
Bลูกชายกำลังจะทำอะไร?

A. ไปที่บ้านแม่
B. ไปที่ร้าน McBurgers
C. กินมันฝรั่ง
D. ไปที่ร้านค้า

จากบทสนทนา:
Mom: Oh, where are you going?/ โอ้ ลูกจะไปไหน?
Son : We’re meeting at McBurgers./ พวกหนูจะไปเจอกันที่ร้าน McBurgers

-> คำตอบที่ถูกต้องคือ B
Be about + to V: กำลังจะทำอะไร
I was about to get undressed when there was a knock on the door: ฉันกำลังจะเปลี่ยนเสื้อผ้า แล้วได้ยินเสียงเคาะประตู

Question 8

Complete the sentence.

เติมประโยคให้สมบูรณ์

I am gaining ________ from eating too much bread. I’m over. 

A. height

B. weigh

C. weight

D. heigh

KeyTranslation & Explanation
Cฉันกำลัง __________ เพราะกินขนมปังมากเกินไป ฉันอิ่มแล้ว

วลี gain weight: น้ำหนักเพิ่มขึ้น
โครงสร้างประโยค gain weight from sth/doing sth: การเพิ่มน้ำหนักเพราะบางสิ่ง / เพราะเรื่องอะไร

ตัวอย่าง:
Sasha loves sweet food so much, and she gains weight from it/ ซาช่าชอบขนมหวานมาก และนั่นก็ทำให้น้ำหนักของเธอเพิ่มขึ้น

-> คำตอบที่ถูกต้องคือ C. weight
I am gaining weight from eating too much bread. I’m over/ น้ำหนักของฉันกำลังเพิ่มขึ้น เพราะกินขนมปังมากเกินไป ฉันพอแล้ว

Question 9

Complete the sentence

เติมประโยคให้สมบูรณ์

I enjoy _____________ so much.  I should be a chef. 

A. shopping

B. watching TV

C. dancing

D. cooking

KeyTranslation & ExplanationMore to learn
Dฉันชอบ __________ มาก ฉันควรจะเป็นเชฟ
A. ช้อปปิ้ง
B. ดูทีวี
C. เต้นรำ
D. ทำอาหาร

ครึ่งหลังของประโยคคือ “I should be a chef/ ฉันควรจะเป็นเชฟ”
จากกิจกรรมทั้งหมดในคำตอบ มีเพียงกิจกรรม “ทำอาหาร” เท่านั้นที่เหมาะสำหรับ “เชฟ”

-> คำตอบที่ถูกต้องคือ B. cooking
I enjoy cooking so much. I should be a chef/ ฉันชอบทำอาหารมาก ฉันควรจะเป็นเชฟ
โครงสร้าง:

enjoy + V-ing = like + V-ing = love + V-ing: ชอบทำอะไร

ตัวอย่าง:
I enjoy listening to Kpop in my free time = I like listening to Kpop in my free time = I love listening to Kpop in my free time: ฉันชอบฟังเพลง Kpop ในเวลาว่าง

Question 10

Complete the sentence

เติมประโยคให้สมบูรณ์

Peter likes relaxing and ________ activities. He’s kinda lazy. 

A. dancing

B. funny

C. easy

D. walking

KeyTranslation & ExplanationMore to learn
Cปีเตอร์ชอบกิจกรรมที่ผ่อนคลายและ _______ เขาเป็นคนขี้เกียจนิดหน่อย
A. เต้นรำ
B. ร่าเริง
C. เรียบง่าย
D. เดิน

ครึ่งหลังของประโยคคือ “He’s kinda lazy/ เขาเป็นคนขี้เกียจนิดหน่อย”

เพราะเขาเป็นคนขี้เกียจ เขาจึงชอบกิจกรรม “ผ่อนคลายและเรียบง่าย

-> คำตอบที่ถูกต้องคือ C. Easy

Peter likes relaxing and easy activities/ ปีเตอร์ชอบกิจกรรมที่ผ่อนคลายและเรียบง่าย เขาเป็นคนขี้เกียจนิดหน่อย
Kinda = Kind of: มันเหมือน มันแบบ …

“Kinda” เป็นรูปแบบย่อที่ใช้กันทั่วไปในภาษาพูด การสื่อสารในชีวิตประจำวัน (เช่น wanna gotta … )
ตัวอย่าง:
Chris thinks that Lisa is kinda cute/ คริสคิดว่าลิซ่าก็น่ารักนะ

โดยปกติแล้วในภาษาพูด คำว่า “kind of” จะมีความหมายและการใช้เช่นเดียวกับ “sort of”

Question 11

Complete the sentence.

เติมประโยคให้สมบูรณ์

Let me put on my shoes first. We are __________  have dinner outside.

A. thinking

B. about to 

C. shopping 

D. running

KeyTranslation & Explanation
Bรอฉันใส่รองเท้าก่อนนะ พวกเรา ________ ทานอาหารเย็นข้างนอก

ทั้ง 3 คำตอบ A; C; D ได้อยู่ในรูปแบบเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่คำช่องว่างที่ต้องเติม มีกริยาตัวหนึ่งคือ “have” ดังนั้นการใช้รูปแบบว่าการกระทำกำลังเกิดขึ้นจึงไม่ถูกต้อง -> คำตอบ A, C, D จะถูกตัดออก

โครงสร้าง Be about + to V: กำลังจะทำอะไร

ตัวอย่าง:
Today is Black Friday Sale. Jennie and I are about to go shopping/ วันนี้เป็นวันลดราคา Black Friday เจนนี่กับฉันวางแผนจะไปซื้อของ

-> คำตอบที่ถูกต้องคือ B. about to
Let me put on my shoes first. We are about to have dinner outside./ รอฉันใส่รองเท้าก่อน เรากำลังจะไปทานอาหารเย็นข้างนอกกัน

Read the conversation, then answer  Question 12-14

อ่านบทสนทนาและตอบคำถาม 12-14:

Question 12

This image has an empty alt attribute; its file name is image1-4.png

Complete the text

เติมประโยคให้สมบูรณ์

It turns out that ordering out is a lot easier than __________ at home.

A. eating

B. to eating

C. cooking 

D. to cooking

KeyExplanation
Cการสั่งอาหารข้างนอกมันง่ายกว่า ________ ที่บ้านมาก

โครงสร้างเปรียบเทียบ: Doing sth is easier than doing sth else : การทำเรื่องนี้ง่ายกว่าการทำเรื่องนั้น

ช่องว่างที่ต้องเติมเข้าคือ V-ing -> คำตอบ B และ D จะถูกตัดออก
ในแง่ของบริบทและความหมายของประโยค การสั่งอาหารข้างนอกคือการกระทำที่ได้เปรียบเทียบกับคำที่จะเติมในช่องว่าง ดังนั้นมีแต่คำว่า “cooking” เท่านั้นที่เหมาะสมกับความหมายของประโยค
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ C. cooking
It turns out that ordering out is a lot easier than cooking at home/ การสั่งอาหารข้างนอกมันง่ายกว่าการทำอาหารเองที่บ้านมากๆ

Question 13

This image has an empty alt attribute; its file name is image1-4.png

Complete the text

เติมประโยคให้สมบูรณ์

But my cake looked, and ___________, like rotten soup, and my kitchen’s fire alarm went off!

A. smelling

B. smelled

C. cooked

D. cooking

KeyExplanation
Bแต่เค้กของฉันดูหน้าตา และ ________ เหมือนซุปที่เสียแล้ว และมีสัญญาณเตือนไฟไหม้ในครัวด้วย!

ช่องว่างที่ต้องเติมเข้าเป็นคำกริยาที่มีลงท้าย -ed เพื่อเข้ากับกริยา “looked” ด้านหน้า -> คำตอบ A; D ถูกตัดออก


-> คำตอบที่ถูกต้องคือ B. smelled
But my cake looked, and smelled, like rotten soup, and my kitchen’s fire alarm went off! แต่เค้กของฉันดูหน้าตา และกลิ่นเหมือนซุปที่เสียแล้ว และมีสัญญาณเตือนไฟไหม้ในครัวด้วย!

Question 14

This image has an empty alt attribute; its file name is image1-4.png

Complete the text

เติมประโยคให้สมบูรณ์

“Thank you so much for the ___________!” he said, “I love it…but let’s go get one from a bakery, yeah?”

A. cooking

B. soup

C. cake

D. party

KeyExplanation
C“ขอบคุณมากสำหรับ ________!” เขาพูด “ผมชอบมัน … แต่เราไปซื้ออีกอันหนึ่งที่ร้านเบเกอรี่ได้ไหม?”
A. ทำอาหาร
B. ซุป
C. เค้ก
D. ปาร์ตี้

จากรูปแบบของประโยค ประโยคก่อนหน้านี้ที่มีคือ “Thankfully, the icing wasn’t tricky, so the cake didn’t look that bad. But when my husband took the first bite, his face scrunched up like he just bit into a lemon. Then he started laughing”

“โชคดีที่วิปครีมไม่ได้แปลกอะไร เค้กก็เลยดูไม่ดูไม่ดี แต่เมื่อสามีของฉันลองชิมดู ดูหน้าเขาก็ทำหน้าย่นเหมือนกินเลมอน แล้วเขาก็เริ่มหัวเราะ”

ประโยคที่ต้องเติมคือประโยคที่พูดถึงเรื่องหลังจากที่สามีได้ลองชิมเค้ก แล้วสามีอยากกล่าวถึงและขอบคุณสำหรับเค้ก
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ C. cake
“Thank you so much for the cake!” he said, “I love it…but let’s go get one from a bakery, yeah?”/ “ขอบคุณมากสำหรับเค้ก!” เขาพูด “ผมชอบมัน … แต่เราไปซื้ออีกอันหนึ่งที่ร้านเบเกอรี่ได้ไหม?”

Was this article helpful?