Eng Breaking – Assessment – Lesson 07

You will have 14 questions to answer in each assessment. The answering time is unlimited. So take it easy and go ahead.

คุณจะต้องตอบคำถาม 14 คำถามในแต่ละบททดสอบ โดยไม่มีการจำกัดเวลาในการตอบคำถาม ดังนั้นใจเย็น ๆ และมาลุยกันเลย!

Question 1

Listen to four statements about the picture. Choose the statement that best describes the picture.

ฟัง 4 ประโยคเกี่ยวกับรูปภาพดังต่อไปนี้ และเลือกข้อที่อธิบายรูปภาพได้ถูกต้องที่สุด

This image has an empty alt attribute; its file name is image2-4-1024x791.png
KeyScriptsTranslation & Explanation
BA. They are about to listen to music
B. They are about to take a bus trip 
C. They are about to go for a walk 
D. They are about to go to school 
A. พวกเขากำลังจะฟังเพลง
B. พวกเขากำลังจะไปเที่ยวโดยรถบัส
C. พวกเขากำลังไปเดินเล่น
D. พวกเขากำลังจะไปโรงเรียน
ในแง่ของความหมายคำตอบ A & C ไม่เหมาะสม -> ตัดออก
ในภาพมีหลายคนอยู่วัยต่างกัน พร้อมกระเป๋าเดินทางและรถเข็นเด็ก ดังนั้นตัวเลือก D – พวกเขากำลังจะไปโรงเรียน มันไม่สมเหตุสมผล
ดังนั้น คำตอบที่เหมาะสมที่สุดคือคำตอบ B

Question 2

Listen to the question and three responses spoken in English. Select the best response to the question.

ฟังคำถามและ 3 คำตอบที่พูดเป็นภาษาอังกฤษ แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดสำหรับคำถามนั้น

KeyScriptsTranslation & Explanation
AWould you like to take a round trip to Disney World?

A. Yes, I have been on a bus before
B. I like shopping the most
C. Absolutely, I would love to visit Disney World! 
คุณอยากไปเที่ยวดิสนีย์เวิลด์ไหม?

ใช่ ฉันเคยไปด้วยรถบัสมาก่อนแล้ว

ฉันชอบไปช้อปปิ้งมากที่สุด

แน่นอน ฉันหวังว่าจะได้ไปเยี่ยมชมดิสนีย์เวิลด์

ในแง่ของความหมาย คำตอบ A ไม่เหมาะ -> ตัดออก
คำถาม “Would you like to take a round trip to Disney World?” เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อเสนอ/คำเชิญ ดังนั้นคำตอบก็จะต้องเป็นได้/ ไม่ได้

คำตอบ B ไม่เหมาะสม เพราะคำถามไม่เกี่ยวกับงานอดิเรก
ดังนั้น คำตอบที่เหมาะสมที่สุดคือ C.

Question 3

Listen to the question and three responses spoken in English. Select the best response to the question.

ฟังคำถามและ 3 คำตอบที่พูดเป็นภาษาอังกฤษ แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดสำหรับคำถามนั้น

KeyScriptsTranslation & Explanation
AInstead of exercising, would you like to stay here and listen to music?  

A. No, I really need to hit the gym. I’m gaining weight. 
B. My favorite music is hip hop
C. Yes, let’s go for dinner
แทนที่จะออกกำลังกาย คุณอยากอยู่ที่นี่และฟังเพลงไหม?

ไม่ ฉันต้องไปโรงยิมจริงๆ น้ำหนักของฉันกำลังขึ้น

เพลงโปรดของฉันคือ hiphop

มา ไปทานอาหารเย็นกันเถอะ

คำถาม “Instead of exercising, would you like to stay here and listen to music?” เป็นข้อเสนอแนะ แนะนำทางเลือก
คำตอบ B ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวเพลงที่ชื่นชอบ ไม่ใช่คำตอบที่เหมาะสมกับจุดประสงค์ของคำถาม
-> คำตอบ B ไม่ถูกต้อง
คำตอบ C เกี่ยวกับอาหารเย็น ไม่เข้ากับหัวข้อ
-> คำตอบ C ถูกตัดออก
คำตอบ A ปฏิเสธตัวเลือกที่ให้มาและเสนอกิจกรรมอื่นๆด้วยเหตุผลเดียวกัน
-> คำตอบ A คือคำตอบที่เหมาะสม

Question 4

Listen to the question and three responses spoken in English. Select the best response to the question.

ฟังคำถามและ 3 คำตอบที่พูดเป็นภาษาอังกฤษ แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดสำหรับคำถามนั้น

KeyScriptsTranslation & Explanation
AHello, can you tell me how to get to West Lake Street from here?   

A. Yes, walk out of here, go left and keep walking to the 2nd street. That’s West Lake Street.
B. There are lots of cool shops on West Lake Street
C. I have a friend who lives on that street.  It’s not too far from here 
สวัสดี คุณช่วยบอกทางจากที่นี่ไปถนน West Lake ได้ไหม?

ได้ จากนี้เลี้ยวซ้ายและตรงไปที่ถนนที่ 2 นั่นคือถนน West Lake

มีร้านค้าดีๆมากมายบนถนน West Lake Street

ฉันมีเพื่อนที่อาศัยอยู่ในถนนสายนั้น ก็ไม่ไกลจากที่นี่มากนะ

ในแง่ของความหมาย คำตอบ B ไม่เหมาะ -> ตัดออก
คำตอบ C ไม่ได้ระบุทิศทางที่เฉพาะเจาะจง -> ตัดออก
ดังนั้น คำตอบที่เหมาะสมที่สุดคือ A

Question 5

Listen to a conversation, then answer question 5-7

ฟังบทสนทนาและตอบคำถามจากข้อ 5 ถึง ข้อ 7

What is the job of the clerk?

A. To help Sarah travel

B. To sell bags

C. To tell Sarah good places to go

D. To pay for economy tickets

KeyTranslation & ExplanationMore to learn
Aงานของเจ้าหน้าที่คืออะไร?
A.ช่วย Sarah เกี่ยวกับการเดินทาง
B.ขายกระเป๋า
C.บอกให้ Sarah ทราบสถานที่ที่สวยงาม
D.จ่ายค่าตั๋วชั้นประหยัด

จากบทสนทนา:
Clerk: Certainly, when are you traveling? And how many tickets would you like to purchase?/ แน่นอน คุณจะไปเที่ยวเมื่อไหร่? คุณอยากซื้อตั๋วกี่ใบ?
Clerk: And will those be economy, business class, or first class?/ แล้วก็อยากได้ตั๋วชั้นประหยัด ชั้นธุรกิจหรือชั้นหนึ่ง?

เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ Sarah ในเรื่อง: สอบถามเกี่ยวกับเวลาเดินทาง ชั้นโดยสาร ประเภทตั๋ว และข้อกำหนดเกี่ยวกับสัมภาระ สิ่งเหล่านี้เป็นงานซัพพอร์ตในการเดินทาง
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ A.
โดยปกติ ตั๋วเครื่องบินจะมีชั้นตั๋ว 4 ชั้น ได้แก่
ชั้นหนึ่ง (First Class) เป็นชั้นโดยสารที่ทันสมัยที่สุดในเที่ยวบินและสูงกว่าชั้นธุรกิจอีกด้วย

ชั้นธุรกิจ (Business Class) คือชั้นตั๋วเครื่องบินที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษมากมายบนเครื่องบิน

ชั้นประหยัดพรีเมียม (Premium Class, Deluxe Economy Class หรือ Comfort Class) คือชั้นกลางระหว่างชั้นธุรกิจและชั้นประหยัด ขึ้นอยู่กับแต่ละเที่ยวบิน สายการบินจะตัดสินใจเพิ่มชั้นประหยัดพรีเมียมพิเศษหรือไม่

สุดท้ายคือชั้นประหยัด (Economy Class)

Question 6

Listen to a conversation, then answer question 5-7.

ฟังบทสนทนาและตอบคำถามจากข้อ 5 ถึง ข้อ 7

Who is Sarah purchasing tickets for? 

A. The clerk

B. Her friends

C. Her family

D. Her colleagues

KeyTranslation & Explanation
Cซาร่าห์ซื้อตั๋วเครื่องบินให้ใคร?
A. พนักงาน
B. เพื่อนของเธอ
C. ครอบครัวของเธอ
D. เพื่อนร่วมงานของเธอ

จากบทสนทนา:
Clerk: And how many tickets would you like to purchase?/ คุณต้องการซื้อตั๋วกี่ใบ?
Sarah: Five. I’m traveling with my family/ ตั๋ว 5 ใบ ฉันจะไปเที่ยวกับครอบครัว

-> คำตอบที่ถูกต้องคือ C

Question 7

Listen to a conversation, then answer question 5-7

ฟังบทสนทนาและตอบคำถามจากข้อ 5 ถึง ข้อ 7

When does Sarah want to take a trip?

A. Next month

B. This summer

C. In two years

D. Tomorrow

KeyTranslation & Explanation
Bซาร่าห์อยากไปเที่ยวเมื่อไหร่?

A. เดือนหน้า
B. ในช่วงซัมเมอร์นี้
C. อีก 2 ปี
D. พรุ่งนี้
จากบทสนทนา:

Sarah: Hi, I’d like to ask about tickets from Philadelphia to Hawaii.
Clerk: Certainly, when are you traveling?
Sarah: This summer
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ B

Question 8

Complete the sentence

เติมประโยคให้สมบูรณ์

If you catch the wrong bus you will be going __________. You need to be going East

A.direction 

B. west

C. up

D. around

KeyTranslation & Explanation
Bถ้าคุณขึ้นรถบัสผิดคัน คุณจะไป ______ คุณต้องไปทางทิศตะวันออก
A.ทิศทาง
B. ทิศตะวันตก
C. ขึ้น
D.รอบๆ

วลี Go East/ West/ South/ North คือไปทางตะวันออก / ตะวันตก / ใต้ / เหนือ
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ B. west
If you catch the wrong bus you will be going West. You need to be going East/ ถ้าคุณขึ้นรถบัสผิดคัน คุณจะไปทางตะวันตก แต่ที่จริงคุณต้องไปทางตะวันออก

Question 9

Complete the sentence

เติมประโยคให้สมบูรณ์

When you get to the office, make sure you enter the building from ____________. The other doors will be locked

A. up

B. on

C. behind

D. of

KeyTranslation & Explanation
Cเมื่อคุณไปถึงออฟฟิศ อย่าลืมเข้าอาคารจาก _________ ประตูที่เหลือถูกล็อคหมดแล้ว
A. ข้างบน
B. ด้านบน
C. ข้างหลัง
D. ของ

การเข้าไปในสำนักงาน ไม่สามารถไปจากด้านบนหรือข้างบนได้ ดังนั้นตอบ A; B; D ถูกตัดออก
คำตอบที่ถูกต้องคือ C. behind

When you get to the office, make sure you enter the building from behind. The other doors will be locked/ เมื่อคุณไปถึงออฟฟิศ อย่าลืมเข้าจากประตูหลัง ประตูที่เหลือถูกล็อคหมดแล้ว

Question 10

Complete the sentence

เติมประโยคให้สมบูรณ์

May I try ___________ of your cookie? It looks good. 

A. small

B. a bit

C. entitled to

D. everything

KeyTranslation & Explanation
Bฉันขอลองคุกกี้ของคุณ _______ ได้ไหม? มันดูน่าทานจัง!
A. เล็ก
B. นิดหน่อย
C. อนุญาต
D. ทุกอย่าง

วลี a bit of sth: นิดหนึ่งของอะไร
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ B. a bit


May I try a bit of your cookie? It looks good/ ฉันขอลองคุกกี้ของคุณนิดหน่อยได้ไหม มันดูน่าทานจัง!

Question 11

Complete the sentence

เติมประโยคให้สมบูรณ์

I am ____________ to a lunch break when I work at least 4 hours.

A. entitled

B. liked 

C. eat 

D. worked

KeyTranslation & Explanation
Aฉันได้ __________ อาหารกลางวัน เมื่อฉันทำงานครบเวลาอย่างน้อย 4 ชั่วโมง

ในแง่ของโครงสร้างไวยากรณ์:
like + sth/sb หรือ like + to V/V-ing
ดังนั้นจึงไม่มีโครงสร้าง like + to sth
-> คำตอบ B ถูกตัดออก
เรามีคำกริยาที่ได้ใช้บ่อย อยู่ข้างหลังกริยา to be (is / am / are) ซึ่งเป็นกริยา V-ing ในเหตุการณ์ต่อเนื่องหรือกริยาช่อง Vp2 / Ved ในประโยคที่ประธานถูกกระทำ
-> คำตอบ C ถูกตัดออก
โครงสร้างที่ได้ใช้บ่อยของคำกริยา “work”:

work (on/at/for) + sth หรือ work + to do sth
ดังนั้นจึงไม่มีโครงสร้าง work + to sth
-> คำตอบ D ถูกตัดออก
โครงสร้าง: “be entitled to something: ได้อนุญาต (ให้) สิ่งต่างๆ

ตัวอย่าง:
Justin was entitled to 2 bottles of milk per day when he was a kid./ จัสตินได้รับนม 2 ขวดต่อวันเมื่อเขายังเป็นเด็ก
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ A. entitled
I am entitled to a lunch break when I work at least 4 hours.
/ ฉันได้รับอาหารกลางวันเมื่อฉันทำงานอย่างน้อย 4 ชั่วโมง

Read the conversation, then answer  Question 12-14

อ่านบทสนทนาแ

ละตอบคำถาม 12-14:

Question 12

This image has an empty alt attribute; its file name is image1-5.png

Complete the text

เติมประโยคให้สมบูรณ์

I didn’t have a lot of money so I decided to take the ____________ instead of the train.

A. walk

B. bus

C. train

D. taxi

KeyExplanation
Bประโยคถัดไปของข้อความกล่าวว่า:“The bus picked me up at my hotel/ รถบัสมารับฉันที่โรงแรมของฉัน “
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ B
I didn’t have a lot of money so I decided to take the bus instead of the train/ ฉันมีเงินไม่มาก ฉันเลยตัดสินใจจะนั่งรถบัสแทนการนั่งรถไฟ

Question 13

This image has an empty alt attribute; its file name is image1-5.png

Complete the text

เติมประโยคให้สมบูรณ์

I really needed to use the _____________, and buses, unlike trains, don’t have bathrooms.

A. bathroom

B. restaurant

C. train

D. hotel

KeyTranslation & Explanation
Aฉันจำเป็นต้องใช้ _______ จริงๆ และรถบัสก็ไม่เหมือนรถไฟ ซึ่งจะไม่มีห้องน้ำ
A. ห้องน้ำ
B. ร้านอาหาร
C. เรือ
D. โรงแรม

ช่องว่างจะต้องเติมสิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนจำเป็นต้องใช้จริงๆ แต่รถบัสไม่มี รถไฟมี
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ A.

I really needed to use the _____________, and buses, unlike trains, don’t have bathrooms/ ฉันจำเป็นต้องใช้ห้องน้ำจริงๆ และรถบัสก็ไม่เหมือนรถไฟ ซึ่งจะไม่มีห้องน้ำ

Question 14

This image has an empty alt attribute; its file name is image1-5.png

Complete the text

เติมประโยคให้สมบูรณ์

What does the speaker mean by saying “Crisis averted”?

A. Problem solved.

B. The bus driver didn’t let me go.

C. This woman refused to help me.

D. It’s very crispy.

KeyExplanation
Aขึ้นอยู่กับบริบท:
“To be honest, I had never spoken to anyone on a bus before, but this woman really helped me out. The bus driver sped to the next stop and let me off for a few minutes. Crisis averted!

บอกตามตรงว่า ฉันไม่เคยคุยกับใครบนรถบัสมาก่อน แต่ผู้หญิงคนนี้ช่วยฉันได้จริงๆ คนขับรถบัสเร่งไปที่ป้ายถัดไปและให้ลงไปแป๊ปนึง แก้ปัญหาได้ทันเวลาพอดี! “

ตอบ B.The bus driver didn’t let me go./ คนขับรถเมล์ไม่ยอมให้ฉันลง ซึ่งไม่ถูกต้องกับข้อมูลที่ให้มา
“The bus driver sped to the next stop and let me off for a few minutes./ คนขับรถบัสเร่งไปที่ป้ายถัดไป และให้ฉันเวลาลงสักสองสามนาที”
-> คำตอบ B ถูกตัดออก
ตอบ C. This woman refused to help me./ ผู้หญิงคนนั้นปฏิเสธที่จะช่วยฉัน ไม่ถูกต้องกับข้อมูลที่ให้มา
“..but this woman really helped me out./…แต่ผู้หญิงคนนี้ช่วยฉันจริงๆ”
-> คำตอบ C ถูกตัดออก
ตอบ A. Problem solved./ ปัญหาได้จัดการเรียบร้อย เหมาะกับความหมายของคำว่า “Crisis averted” ที่ได้พูดถึงในบทความ
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ A. Problem solved.

Was this article helpful?