Eng Breaking – Assessment – Lesson 08

You will have 14 questions to answer in each assessment. The answering time is unlimited. So take it easy and go ahead

คุณจะต้องตอบคำถาม 14 คำถามในแต่ละบททดสอบ โดยไม่มีการจำกัดเวลาในการตอบคำถาม ดังนั้นใจเย็น ๆ และมาลุยกันเลย!

Question 1

Listen to four statements about the picture. Choose the statement that best describes the picture.

ฟัง 4 ประโยคเกี่ยวกับรูปภาพดังต่อไปนี้ และเลือกข้อที่อธิบายรูปภาพได้ถูกต้องที่สุด

This image has an empty alt attribute; its file name is image1-6.png
KeyScriptsTranslation & Explanation
AA.  A man is walking in the parking lot
B. The library is quite full today
C. There are 2 people on the street
D. Cars are parked in the forest
A. ผู้ชายคนหนึ่งกำลังเดินอยู่ที่ลานจอดรถ
B. วันนี้ห้องสมุดแออัดมาก
C. มีคนสองคนบนถนน
D. รถยนต์จอดอยู่ในป่า

ภาพนี้ถ่ายข้างนอก และมีรถหลายคันจอดอยู่ที่นั่น
-> คำตอบ B และ C ไม่ได้อธิบายภาพที่ถูกต้อง
คำตอบ D อธิบายถึงรถยนต์ที่จอดอยู่ใน “forest/ป่า” ซึ่งหมายถึง: พื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีต้นไม้ปกคลุมหนาแน่น แต่ในภาพนี้เป็นพื้นที่ว่างเปล่าที่ล้อมรอบด้วยต้นไม้ ไม่ใช่ป่า
-> คำตอบ D ไม่ตรงกับคำอธิบาย

-> คำตอบที่ถูกต้องคือ A

Question 2

Listen to the question and three responses spoken in English. Select the best response to the question.

ฟังคำถามและ 3 คำตอบที่พูดเป็นภาษาอังกฤษ แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดสำหรับคำถามนั้น

KeyScriptsTranslation & ExplanationMore to learn
CHello, Welcome to Delta Flying Airlines. Do you want to book a flight? 

A. No thank you.  I have a book with me to read.
B. Thank you. Do you sell bags here? 
C. Yes, I would like to book a flight to the beach. 
สวัสดี ยินดีต้อนรับสู่สายการบิน Delta คุณต้องการจองเที่ยวบินหรือไม่?

A. ไม่ ขอบคุณ ฉันเอาหนังสือไปด้วยแล้ว
B. ขอบคุณ ที่นี่ขายกระเป๋าไหม
C. ใช่ ฉันอยากจองตั๋วไปชายหาด
คำถาม “Do you want to book a flight?” คำว่า “book” ในนี้เป็นคำกริยา หมายถึง “การจองตั๋ว” ในขณะเดียวกัน ในคำตอบ A “book” เป็นคำนามหมายถึงหนังสือ
-> คำตอบ A ถูกตัดออก
ในแง่ของความหมาย คำตอบ B ตอบไม่ตรงประเด็นของคำถาม

-> คำตอบที่ถูกต้องคือ C
Book (v): จองตั๋ว / ที่นั่ง / ห้อง …


Book (n): หนังสือ
ตัวอย่างเช่น:
She booked a table for four at their favourite restaurant/ เธอจอง 1 โต๊ะสำหรับ 4 คนที่ร้านอาหารโปรด

Have you read any good books recently?/ มีหนังสือดีๆ เล่มไหนบ้างไหมช่วงนี้?

Question 3

Listen to the question and three responses spoken in English. Select the best response to the question.

ฟังคำถามและ 3 คำตอบที่พูดเป็นภาษาอังกฤษ แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดสำหรับคำถามนั้น

KeyScriptsTranslation & Explanation
ADo you have a birth certificate or passport to travel?  

A. Yes, I have a birth certificate and passport 
B. How much will this trip cost?
C. My friend went to Africa last summer
คุณมีสูติบัตรหรือพาสปอร์ตในการเดินทางหรือไม่?

A. มี ฉันมีสูติบัตรและพาสปอร์ต
B. การเดินทางครั้งนี้มีค่าใช้จ่ายเท่าไร?
C. เพื่อนของฉันเคยไปแอฟริกาเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้ว

คำถาม “Do you have a birth certificate or passport to travel?” เป็นคำถามเพื่อยืนยันการมีสูติบัตรหรือหนังสือเดินทาง ดังนั้นคำตอบต้องยืนยันได้เรื่องนั้น
ในแง่ของความหมาย คำตอบ A เท่านั้นที่เหมาะสมตามความหมาย
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ A.

Question 4

Listen to the question and three responses spoken in English. Select the best response to the question.

ฟังคำถามและ 3 คำตอบที่พูดเป็นภาษาอังกฤษ แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดสำหรับคำถามนั้น

KeyScriptsTranslation & Explanation
ADo you want to go to the beach for our next holiday? 
  
A. Absolutely, I love the beach. Let me check my calendar
B. I think the next holiday is Thanksgiving.
C. How far is the beach from here? 
วันหยุดครั้งหน้าคุณอยากไปเที่ยวทะเลไหม?

A. ได้เลย ฉันชอบทะเล ขอดูตารางส่วนตัวก่อนนะ
B. ฉันคิดว่าวันหยุดต่อไปเป็นวันขอบคุณพระเจ้า
C. ที่นี่กับทะเลห่างกันเท่าไหร่?

คำถาม “Do you want to go to the beach for our next holiday?” เป็นคำถามที่ปรึกษาเกี่ยวกับการไปเที่ยวทะเลในวันหยุด ดังนั้นคำตอบจะต้องเป็นการแสดงความเห็นและการยืนยัน (ใช่หรือไม่ใช่)

ในแง่ของความหมาย คำตอบ A เท่านั้นที่เหมาะสม
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ A.

Question 5

Listen to a conversation, then answer question 5-7.

ฟังบทสนทนาและตอบคำถามจากข้อ 5 ถึง ข้อ 7

How does Fred’s son feel about the toilet overflowing? 

A. Happy

B. Scared

C. Joyful

D. Sad

KeyTranslation & Explanation
Bลูกชายของเฟรดรู้สึกอย่างไรเมื่อโถห้องน้ำตัน?

A. ร่าเริง
B. กลัว
C. ชื่นชมยินดี
D. เศร้า

จากบทสนทนา:
Fred’s son: (cries out from the bathroom) Dad! Dad! The toilet is overflowing! / พ่อ! พ่อ! โถห้องน้ำตัน!
จากคำอธิบายของเสียงกรีดร้องของลูกชายของเฟร็ด จะเห็นได้ว่าสภาพอารมณ์ของเขาหวาดกลัวมาก
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ B

Question 6

Listen to a conversation, then answer question 5-7.

ฟังบทสนทนาและตอบคำถามจากข้อ 5 ถึง ข้อ 7

When will the toilet get fixed? 

A. Tomorrow

B. Before they return from the pool

C. When they leave

D. They do not know

KeyTranslation & ExplanationMore to learn
Bเมื่อไหร่จะซ่อมห้องน้ำเสร็จ?

A. พรุ่งนี้
B. ก่อนที่พวกเขาจะกลับมาจากสระว่ายน้ำ
C. เมื่อพวกเขาจากไป
D. พวกเขาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะแก้

จากบทสนทนา:
Fred: Uhhh, also… my son just told me that the toilet is overflowing./ โอ้ย อีกแล้วเหรอ? ลูกชายของฉันเพิ่งแจ้งว่าห้องน้ำล้น
Reception: I am so sorry. I’ll make sure everything’s fixed before you return from the pool./ ฉันขอโทษ ฉันรับรองว่าทุกอย่างจะได้จัดการเรียบร้อยก่อนที่เขาจะกลับมาจากสระว่ายน้ำ
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ B
โครงสร้าง:
Get done = be done: ประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ: ได้/ต้องทำอะไร

ตัวอย่าง:
If you don’t do your job, you might get fired.= If you don’t do your job, you might be fired/ ถ้าคุณไม่ทำงาน คุณอาจถูกไล่ออก

Question 7

Listen to a conversation, then answer question 5-7.

ฟังบทสนทนาและตอบคำถามจากข้อ 5 ถึง ข้อ 7

What is Michelle’s job? 

A. Pool cleaner

B. Hotel receptionist

C. Housekeeper

D. Ticket agent

KeyTranslation & Explanation
Bงานของมิเชลคืออะไร?

A. น้ำยาล้างถัง
B. พนักงานต้อนรับของโรงแรม
C. แม่บ้าน
D. ตัวแทนจำหน่ายตั๋ว

ตามคำจำกัดความของงาน งานของ “Hotel receptionist” รวมถึงการรับโทรศัพท์และการแก้ปัญหาที่ลูกค้าส่งให้
-> เหมาะกับงานที่มิเชลล์กำลังทำ
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ B

Question 8

Complete the sentence.

เติมประโยคให้สมบูรณ์

I got a hotel room ________, now I am in a suite . 

A. upgrading

B. upgrade

C. upgraded

D. being upgrade

KeyTranslation & ExplanationMore to learn
Cฉันได้ ________ ห้อง ตอนนี้ฉันอยู่ในห้อง” สวีท “
Get a (hotel) room upgrade เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย สำหรับคณะโรงแรม ซึ่งหมายถึง “การอัปเกรดห้องพัก (โรงแรม)

-> คำตอบที่ถูกต้องคือ B. upgrade
I got a hotel room upgrade, now I am in a suite/ ฉันได้อัปเกรดห้องพักแล้ว ตอนนี้ฉันอยู่ในห้อง “สวีท”
ประเภทห้องพักในโรงแรม:
ห้องสแตนดาร์ด – ห้องมาตรฐานในโรงแรม

ห้องสุพีเรียร์ – เป็นห้องที่มีคุณภาพสูงกว่าห้องมาตรฐาน

ห้องดีลักซ์ – ห้องประเภทนี้มักจะอยู่ชั้นบนซึ่งมีคุณภาพดีกว่าห้องสุพีเรียร์

ห้องสวีท – ห้องที่หรูหราที่สุดในโรงแรม

Question 9

Complete the sentence.

เติมประโยคให้สมบูรณ์

If I do not have my ___________, I cannot travel to any foreign countries. 

A. driving license

B. ID card

C. passport

D. business card

KeyTranslation & ExplanationMore to learn
Cถ้าฉันไม่มี _________ ของฉัน ฉันจะไม่สามารถเดินทางไปยังประเทศใดๆ ได้

A. ใบขับขี่
B. บัตรประชาชน
C. หนังสือเดินทาง
D. นามบัตร

ตามที่กำหนดไว้ในวิกิพีเดีย หนังสือเดินทางคือเอกสารสำหรับระบุตัวตนของบุคคล และสัญชาติของผู้ถือเมื่อเดินทางไปยังประเทศอื่น
หนังสือเดินทางคือใบอนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศและสิทธิ์ในการเข้าอีกครั้งจากต่างประเทศ
ดังนั้นหนังสือเดินทางจึงเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นในการพิจารณาว่าจะไปต่างประเทศหรือไม่
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ C. passport
If I don’t have my passport, I cannot travel to any foreign countries/ หากฉันไม่มีหนังสือเดินทาง ฉันจะไม่สามารถเดินทางไปยังประเทศใดๆ ได้
ประโยคเงื่อนไขแบบ 0:
If + S + V, S+ V/คำสั่ง: เงื่อนไขนี้อธิบายถึงนิสัย ความจริงที่ชัดเจน

ตัวอย่าง:
– If the temperature reaches 100 degrees Celsius, the water boils/ ถ้าอุณหภูมิถึง 100 องศาเซลเซียส น้ำจะเดือด

– If you have any trouble, please contact me via email/ หากคุณมีปัญหาใดๆ โปรดติดต่อฉันทางอีเมล

Question 10

Complete the sentence.

ติมประโยคให้สมบูรณ์

The clear ocean was _________, I had never seen anything beautiful like it. 

A. awful

B. easy-going

C. rocky

D. breathtaking

KeyTranslation & Explanation
Dน้ำทะเลสีฟ้าใส _________ ไม่เคยเห็นสวยขนาดนี้มาก่อน

A. น่ากลัว
B. เป็นกันเอง
C. หินขรุขระ
D. สวยมาก

คำคุณศัพท์ “easy-going” เป็นคำคุณศัพท์ที่ใช้อธิบายบุคลิกภาพของมนุษย์ไม่เหมาะที่จะอธิบายถึงท้องทะเล
-> คำตอบ B ถูกตัดออก
ครึ่งหลังของประโยคกล่าวถึงความประหลาดใจที่ได้เห็นความงามของทะเลดังนั้นจึงไม่เหมาะสมที่จะใช้คำคุณศัพท์ที่มีความหมายเชิงลบเช่น “awful” และ “rocky”
-> คำตอบ A และ D ถูกตัดออก
คำว่า “breathtaking” มักอธิบายถึงความสวยงามที่ยอดเยี่ยมทำให้ผู้ชมประหลาดใจและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแสดงฉากที่สวยงาม
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ D. breathtaking
The clear ocean was breathtaking, I had never seen anything beautiful like it./ ทะเลใสและสวยมาก ฉันไม่เคยเห็นสิ่งที่สวยงามแบบนี้มาก่อน

Question 11

Complete the sentence.

ติมประโยคให้สมบูรณ์

I love going to the ___________ so I can feel the sand between my toes. 

A. doctor

B. beach

C. dentist

D. trip

KeyTranslation & Explanation
Bฉันชอบที่จะไปที่ __________ ฉันจะได้รู้สึกถึงทรายระหว่างนิ้วเท้าของฉัน

A. แพทย์
B. ทะเล
C. ทันตแพทย์
D. การเดินทาง

โครงสร้าง go to + a place: ไปที่ไหนสักแห่ง
ตัวอย่าง:
Jin has to go to the hospital to check her neck/ จินต้องไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจคอของเธอ
คำว่า “trip” ไม่ใช่คำนามที่อยู่ดังนั้นจึงไม่เหมาะกับช่องว่าง
-> คำตอบ B ถูกตัดออก
ในแง่ของอรรถศาสตร์ คำว่า “doctor” “dentist” ไม่เหมาะกับบริบทของประโยค
-> คำตอบ A และ C ถูกตัดแแห

-> คำตอบที่ถูกต้องคือ B. beach
I love going to the beach so I can feel the sand between my toes./ ฉันชอบไปที่ชายหาด ดังนั้ฉันจะได้รู้สึกได้ถึงทรายระหว่างนิ้วเท้าของฉัน

Read the conversation, then answer  Question 12-14.

อ่านบทสนทนาและตอบคำถาม 12-14:

Question 12

Complete the text

เติมประโยคให้สมบูรณ์

This was not what I’d planned for my once a year ____________

A. date

B. vacation

C. flight

D. standard

KeyTranslation & Explanation
Bนี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันวางแผนไว้สำหรับ ________ ปีละครั้ง
A. วันที่
B. วันพักร้อน
C. เที่ยวบิน
D. ห้องมาตรฐาน

ขึ้นอยู่กับประโยคแรกของย่อหน้า:
“There I was, taking a long overdue holiday, staying in a luxurious hotel with a picturesque landscape spanning every direction from my balcony…”
ข้อความทั้งหมดได้รับการบอกเล่าถึงการพักผ่อนที่เกิดขึ้นในอดีต ดังนั้นเพื่อเติมตำแหน่งที่เหมาะสมเท่านั้น “holiday”

คำตอบที่ถูกต้องคือ B. vacation
This was not what I’d planned for my once a year vacation/นี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันวางแผนไว้สำหรับวันหยุดปีละครั้ง

Question 13

Complete the text.

เติมประโยคให้สมบูรณ์

This would have been the bicycle _____ from hell. 

A. rode

B. to ride

C. ride

D. driven

KeyExplanation
Cนี่อาจเป็นจักรยานที่ _______ มาจากนรกสินะ

เนื่องจากช่องว่างต้องเป็นคำหลังคำนาม จึงจะสร้างวลีคำนามได้ ดังนั้นช่องว่างที่ต้องเติมควรเป็นคำนามด้วย
จากคำข้างต้น มีเพียงคำว่า “ride” เท่านั้นที่เป็นคำนาม

-> คำตอบที่ถูกต้องคือ C. ride
This would have been the bicycle ride from hell/ / นี่คงจะเป็นจักรยานที่ขี่มาจากนรกสินะ

Question 14

Complete the text.

เติมประโยคให้สมบูรณ์

What feeling did the speaker get when the crescent moon appeared from behind the shadows? 

A. Feeling of Sleep

B. Feeling of Fun

C. Feeling of Awe

D. Feeling of Happy

KeyTranslation & Explanation
Cผู้บรรยายรู้สึกอย่างไรเมื่อพระจันทร์เสี้ยวปรากฏขึ้นจากด้านหลังความมืด?
A. รู้สึกง่วงนอน
B. รู้สึกมีความสุข
C. รู้สึกแปลกใจ
D. รู้สึกมีความสุข

ขึ้นอยู่กับย่อหน้า:
“I watched the sun as it fell off the edge of the horizon and a crescent moon appeared from behind the shadows. It was breathtaking, and I was in awe.
ดังนั้นอารมณ์ของผู้เล่าเรื่องจึงเป็นสิ่งที่น่าทึ้ง – “awe”
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ C

Was this article helpful?