Eng Breaking – Assessment – Lesson 09

You will have 14 questions to answer in each assessment. The answering time is unlimited. So take it easy and go ahead.

คุณจะต้องตอบคำถาม 14 คำถามในแต่ละบททดสอบ โดยไม่มีการจำกัดเวลาในการตอบคำถาม ดังนั้นใจเย็น ๆ และมาลุยกันเลย!

Question 1

Listen to four statements about the picture. Choose the statement that best describes the picture.

ฟัง 4 ประโยคเกี่ยวกับรูปภาพดังต่อไปนี้ และเลือกข้อที่อธิบายรูปภาพได้ถูกต้องที่สุด

KeyScriptsTranslation & Explanation
AA. The lady covers her eyes to cry
B. They take a quiet walk
C. They are in a private house
D. They just left the library
A. ผู้หญิงคนนั้นเอามือปิดตาแล้วร้องไห้
B. พวกเขาคุยกันเงียบๆ
C. พวกเขาอยู่ในบ้านส่วนตัว
D. พวกเขาเพิ่งออกจากห้องสมุด

ในภาพมีผู้หญิงสองคนกำลังร้องไห้และอีกคนหนึ่งเอามือปิดตาไว้แล้วร้องไห้
ดังนั้นคำตอบที่เหมาะสมที่สุดคือคำตอบ A

Question 2

Listen to the question and three responses spoken in English. Select the best response to the question.

ฟังคำถามและ 3 คำตอบที่พูดเป็นภาษาอังกฤษ แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดสำหรับคำถามนั้น

KeyScriptsTranslation & Explanation
BI’m sorry to hear about your mom passing away. How do you feel? 

A. Yes, she passed away
B. I feel so empty inside
C. I feel great 
ฉันเสียใจมากที่ได้ยินว่าแม่ของคุณเสียชีวิต ตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไร?

A.ใช่ เธอเสียชีวิตแล้ว

B ฉันรู้สึกว่าข้างในมันว่างเปล่า

C. ฉันรู้สึกดีมาก

สถานการณ์ที่นี่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าดังนั้นคำตอบ C จึงถูกตัดออก
คำตอบ A ไม่ได้ใช้เพื่อตอบคำถามประเภท “How” -> ตัดออก
คำตอบ B สมเหตุสมผลที่สุด

Question 3

Listen to the question and three responses spoken in English. Select the best response to the question.

ฟังคำถามและ 3 คำตอบที่พูดเป็นภาษาอังกฤษ แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดสำหรับคำถามนั้น

KeyScriptsTranslation & Explanation
BDid you see Susan, she just looks miserable?  

A. I really don’t like Susan anyway 
B. Yes, I think she just broke up with her boyfriend
C. Hmm, we just went to the store together
คุณเจอซูซานหรือยัง ดูเธออารมณ์ไม่ค่อยดีใช่ไหม?

A.อย่างไรก็ตามฉันไม่ค่อยชอบซูซาน
B.เจอแล้ว ฉันคิดว่าเธอเพิ่งเลิกกับแฟน
C.อืม เราเพิ่งไปที่ร้านด้วยกัน

ในแง่ของความหมาย ดูซูซานอารมณ์ไม่ค่อยดีเพราะเพิ่งเลิกกับแฟน เป็นคำคําตอบที่สมเหตุสมผลที่สุด

-> คำตอบที่ถูกต้องคือ B

Question 4

Listen to the question and three responses spoken in English. Select the best response to the question.

ฟังคำถามและ 3 คำตอบที่พูดเป็นภาษาอังกฤษ แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดสำหรับคำถามนั้น

KeyScriptsTranslation & Explanation
AWould you describe yourself as easy-going?   

A. I would definitely describe myself as easy-going and relaxed
B. Yes, of course. It’s easy going to the store in the morning
C. Well, of course you are 
คุณคิดว่าตัวเองเป็นคนมองโลกในแง่ดีไหม?

A.ฉันสามารถบอกได้ว่าฉันเป็นมิตรและมองโลกในแง่ดี
B.ใช่ แน่นอน ตอนเช้าไปร้านได้นะ ง่ายๆ
C.คุณเป็นแบบนั้นแน่นอนแล้ว

คำตอบ C ใช้หัวเรื่องผิด -> ตัดออก
คำตอบ B ตอบไม่ตรงประเด็นคำถาม -> ตัดออก
คำตอบ A เหมาะสมที่สุด

Question 5

Listen to a conversation, then answer question 5-7.

ฟังบทสนทนาและตอบคำถามจากข้อ 5 ถึง ข้อ 7

Who seems easy-going in the conversation?

A. Sarah

B. Susan

C. Both

D. Neither

KeyTranslation & Explanation
Aใครเป็นคนมองโลกในแง่ดีในบทสนทนาข้างบน?
A. ซาร่าห์
B. ซูซาน
C. ทั้งสอง
D. ไม่มีใคร
ซาร่าห์พูดว่า:
“I’m a little surprised you’re being so dramatic, Susan. You know what they say, it’s no use crying over spilled milk/ เราแปลกใจนิดหน่อยที่เห็นแกร้องให้แบบนี้นะซูซาน รู้ไหมมีคนบอกไว้ว่า ไม่มีประโยชน์ที่จะเสียใจกับสิ่งที่ผ่านไปหรือทำไปแล้ว”
สิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าซาร่าห์เป็นคนมองโลกในแง่ดี รู้ดีว่าเธอไม่สามารถเสียใจกับสิ่งที่สูญเสียไปได้ ดังนั้นเธอจึงมีความคิดเชิงบวกเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ A.

Question 6

Listen to a conversation, then answer question 5-7.

ฟังบทสนทนาและตอบคำถามจากข้อ 5 ถึง ข้อ 7

What does Susan mean when she says “I feel empty inside”?

A. She’s ready for her vacation

B. She’s happy to be friends with Sarah

C. She feels sad and depressed

D. She hates it

KeyTranslation & Explanation
CA.เธอพร้อมเดินทางแล้ว
B..เธอมีความสุขที่ได้เป็นเพื่อนกับซาราห์
C. เธอรู้สึกเศร้าและหมดความหวัง
D. เธอเกลียดมัน

ซูซานพูดว่า “I feel empty inside/ ฉันรู้สึกว่างเปล่าในใจ” เมื่อเธอทำโทรศัพท์หาย นั่นหมายความว่า She feels sad and depressed/ เธอรู้สึกเศร้าและสิ้นหวัง
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ C

Question 7

Listen to a conversation, then answer question 5-7.

ฟังบทสนทนาและตอบคำถามจากข้อ 5 ถึง ข้อ 7

How does Susan feel about buying a less expensive phone?

A. She doesn’t want to because it won’t be as trendy

B. She thinks it’s a great idea

C. She’s surprised

D. She spilled milk on her phone

KeyTranslation & Explanation
Aซูซานรู้สึกอย่างไรกับการซื้อโทรศัพท์ใหม่ที่ราคาไม่แพง?

A. เธอไม่อยากเพราะมันจะดูไม่แฟชั่น
B. เธอคิดว่านั้นเป็นไอเดียที่ดีนะ
C. เธอรู้สึกประหลาดใจ
D. เธอทำนมหกใส่โทรศัพท์

จากบทสนทนา:
ซาร่าห์: Well what about buying a less expensive phone?/ แล้วทำไมแกไม่ซื้อโทรศัพท์ที่ถูกกว่าล่ะ?
ซูซาน: Ew! No way! If I buy a cheap phone, I won’t be as trendy./ อี๋! ไม่เอาอะ! ถ้าซื้อโทรศัพท์ราคาถูก ฉันจะดูไม่แฟชั่นเลย
จากการใช้น้ำเสียงและอุทานเช่น“ Ew! No way!” ของซูซาน เห็นได้ชัดว่าเธอไม่ต้องการซื้อโทรศัพท์ราคาถูก เพราะมันจะทำให้เธอดูไม่แฟชั่นเลย
-> คำตอบที่ถูกต้องคือคำตอบ A

Question 8

Complete the sentence.

เติมประโยคให้สมบูรณ์

I was so hurt when she passed away. I wanted to _____ but I didn’t want everyone to see me like that. 

A. dance

B. terrible

C. hurt

D. cry

KeyTranslation & Explanation
Dมันทำให้ฉันเจ็บใจมากเมื่อคุณยายจากไป ฉันก็อยาก ____ แต่ฉันไม่อยากให้ใครเห็นฉันเป็นแบบนั้น

A.เต้นรำ
B. ซึ่งแย่มาก
C. บาดเจ็บ
D. ร้องไห้

ในแง่ของความหมายตอบ A
ช่องว่างต้องใช้คำกริยา -> ตัดออกคำตอบ B เพราะ “terrible” เป็นคำคุณศัพท์
เหลือคำตอบ C และ D แล้วคำตอบ D เหมาะสมที่สุด
-> คำตอบ D ถูกต้อง
I was so hurt when she passed away. I wanted to cry but I didn’t want everyone to see me like that/ มันทำให้ฉันเจ็บใจมากเมื่อคุณยายจากไป ฉันก็อยากจะร้องไห้ แต่ฉันไม่อยากให้ใครเห็นฉันแบบนั้น

Question 9

Complete the sentence.

เติมประโยคให้สมบูรณ์

I felt ________ for the family whose dog got hit by a car.

A. terrible

B. jealous

C. happy

D. eager

KeyTranslation & Explanation
Aฉันรู้สึก _____ มากสำหรับครอบครัวที่มีสุนัขถูกรถชน
A. แย่มาก
B. อิจฉา
C. มีความสุข
D. ตื่นเต้น
ในแง่ของความหมาย การที่สุนัขถูกรถชนเป็นเรื่องที่น่าเศร้า ดังนั้นเพื่ออธิบายอารมณ์เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ คำที่เหมาะสมที่สุดคือ “terrible”
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ A.

I felt terrible for the family whose dog got hit by a car/ ฉันรู้สึกแย่มากสำหรับครอบครัวที่มีสุนัขถูกรถชน

Question 10

Complete the sentence.

เติมประโยคให้สมบูรณ์

My daughter is so __________. She never listens to my opinion. 

A. outfit

B. stubborn

C. eager

D. empty

KeyTranslation & Explanation
Bลูกสาวของฉัน _____ มาก เธอไม่เคยฟังความคิดเห็นของฉันเลย
A. ชุด
B. ดื้อ
C. ตื่นเต้น
D. ว่างเปล่า

ครึ่งหลังของประโยคอธิบายอย่างชัดเจน: มันไม่เคยฟังความคิดเห็นของฉัน -> คำคุณศัพท์ที่ดีที่สุดคือดื้อ
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ B. stubborn
My daughter is so stubborn. She never listens to my opinion/ ลูกสาวของฉันดื้อมาก เธอไม่เคยฟังความคิดเห็นของฉันเลย

Question 11

Complete the sentence.

เติมประโยคให้สมบูรณ์

We wonder what his ___________ were when he got fired.

A. emotional

B. state of mind

C. personalities

D. surprised

KeyTranslation & Explanation
Aเราสงสัยเกี่ยวกับ _____ ของเขาเพราะเขาเคยถูกไล่ออก

A. ความรู้สึก
B. อารมณ์
C. คุณสมบัติ
D. แปลกใจ

การเลิกจ้างพนักงานมักเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติศีลธรรม หรือความสามารถในการทำงาน ดังนั้นคำตอบที่เหมาะสมที่สุดคือ C.

We wonder what his personalities were when he got fired/ เราสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของเขาเพราะเขาเคยถูกไล่ออก

Read the conversation, then answer Question 12-14.

อ่านบทสนทนาและตอบคำถาม 12-14:

Question 12

Complete the text

เติมประโยคให้สมบูรณ์

Some researchers have coined the term “social media depression”…

… to describe the  __________of jealousy and guilt…

… that some people feel when they use social media too much

A.heart 

B. feelings

C. relationship

D. sadness

KeyTranslation & Explanation
BMột số nhà nghiên cứu đã đặt ra thuật ngữ “trầm cảm mạng xã hội”…
… để mô tả ______ ghen tị và tội lỗi…
… mà một số người cảm thấy khi họ sử dụng phương tiện truyền thông xã hội quá nhiều.
A. trái tim
B. cảm giác
C. mối quan hệ
D. nỗi buồn

 “Ghen tị và tội lỗi” là hai từ miêu tả “cảm giác”
Vậy đáp án đúng là B.

Question 13

Complete the text

เติมประโยคให้สมบูรณ์

Instead of feeling more connected to people, we feel _______and inadequate. It creates unrealistic expectations that lead to feelings of depression, which then leads us to disconnecting and isolating more.

A. happy

B. cry

C. jealous

D. awesome

KeyExplanation
Cตำแหน่งที่ต้องเติมคำอยู่หลังคำกริยา “feel” ดังนั้นการเติมคำในช่องว่างจะต้องเป็นคำคุณศัพท์หรือคำวิเศษณ์เท่านั้น
-> คำตอบ B. cry ถูกตัดออก
inadequate (adj): ขาดความมั่นใจ ไร้ความสามารถ
เนื่องจากช่องว่างที่จะเติมเชื่อมโยงกับคำว่า “inadequate” โดย “and” ช่องว่างจึงต้องเติมด้วยคำคุณศัพท์ที่มีความหมายเชิงลบ เช่นเดียวกับคำว่า “inadequate”
คำตอบ A. happy/มีความสุข และ D. awesome/สุดยอด ต่างมีความหมายแฝงในเชิงบวก
คำตอบ C. jealous/อิจฉา เท่านั้นที่เป็นนัยเชิงลบ
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ C. jealous
Instead of feeling more connected to people, we feel jealous and inadequate./ แทนที่จะรู้สึกได้เชื่อมโยงกับผู้คนมากขึ้น เรารู้สึกอิจฉาและไร้ความสามารถ

Question 14

Complete the text

เติมประโยคให้สมบูรณ์

What does Daymond John want people to focus on instead of social media?

A. Work.

B. People’s face. 

C. Personal relationships.

D. Emotions.

KeyExplanation
Cwe can center our minds on the things that matter most:…
… our personal relationships.
center our minds = focus on: โฟกัส

ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือ C

Was this article helpful?