Eng Breaking – Assessment – Lesson 10


You will have 14 questions to answer in each assessment. The answering time is unlimited. So take it easy and go ahead.

คุณจะต้องตอบคำถาม 14 คำถามในแต่ละบททดสอบ โดยไม่มีการจำกัดเวลาในการตอบคำถาม ดังนั้นใจเย็น ๆ และมาลุยกันเลย!

Question 1

Listen to four statements about the picture. Choose the statement that best describes the picture.

ฟัง 4 ประโยคเกี่ยวกับรูปภาพดังต่อไปนี้ และเลือกข้อที่อธิบายรูปภาพได้ถูกต้องที่สุด

This image has an empty alt attribute; its file name is image2-7-1024x680.png
KeyScriptsTranslation & Explanation
BA. The people are singing together
B. There is a man giving a presentation
C. They are at a party
D. The man is serving the dishes
A. ทุกคนร่วมกันร้องเพลง
B. มีผู้ชายคนหนึ่งกำลังนำเสนองานอยู่
C. พวกเขาอยู่ในงานปาร์ตี้
D. ผู้ชายคนนั้นกำลังเสิร์ฟอาหาร

ภาพนี้ถ่ายในห้องประชุม
มีผู้ชายคนหนึ่งยืนขึ้นพูด และคนอื่นๆ ก็ฟังเขา เบื้องหลังเขาคือหน้าจอฉายภาพ ซึ่งฉายเนื้อหาของการนำเสนองาน
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ B

Question 2

Listen to the question and three responses spoken in English. Select the best response to the question.

ฟังคำถามและ 3 คำตอบที่พูดเป็นภาษาอังกฤษ แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดสำหรับคำถามนั้น

KeyScriptsTranslation & Explanation
BAre your colleagues at work bossy?  

A. My boss is exciting and fun
B. Yes, Nathan always tells me what to do and he is under us. It makes me mad.
C. No, everyone comes to work on time
เพื่อนร่วมงานของคุณเจ้ากี้เจ้าการไหม?

A. เจ้านายของฉันเป็นคนคุยสนุกและน่าสนใจมาก
B. ใช่ นาธานชอบบอกฉันต้องทำอะไร ไม่ว่าตำแหน่งของเขาอยู่ภายใต้เราก็ตาม ทำให้ฉันแทบจะข้า
C. ไม่ ทุกคนไปทำงานตรงเวลา

คำถาม “Are your colleagues at work bossy?” ต้องการกล่าวถึงวัตถุเป็นเพื่อนร่วมงาน และต้องการถามเกี่ยวกับบุคลิกของเพื่อนร่วมงาน และนี่คือบุคลิก “bossy/ เจ้ากี้เจ้าการ”
ในคำตอบที่กล่าวถึง “boss/ เจ้านาย” คือกล่าวถึงผิดวัตถุของคำถาม
-> คำตอบ A ถูกตัดออก
ในคำตอบ C การกล่าวถึง “work on time/ ไปทำงานตรงเวลา” ตอบไม่ตรงคำถาม
-> คำตอบ C ถูกตัดออก
ในคำตอบ B กล่าวถึงเพื่อนร่วมงานที่มีการกระทำที่เจ้ากี้เจ้าการ เหมาะกับเนื้อหาของคำถาม
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ B

Question 3

Listen to the question and three responses spoken in English. Select the best response to the question.

ฟังคำถามและ 3 คำตอบที่พูดเป็นภาษาอังกฤษ แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดสำหรับคำถามนั้น

KeyScriptsTranslation & Explanation
BAre you confused on the work project? 

A. I really like my job
B. Yes, it is very stressful. I don’t know what to do 
C. I like my colleagues. They are fun
คุณรู้สึกสับสนกับโปรเจคนี้ไหม?

A. ฉันชอบงานของฉันมาก
B. ใช่ เรื่องนี้ทำให้ฉันเครียดมาก ฉันไม่รู้ว่าต้องทำอะไร
C. ฉันชอบเพื่อนร่วมงานของฉัน พวกเขาเป็นคนตลก

คำถาม “คุณรู้สึกสับสนกับโปรเจคนี้ไหม?” เป็นคำถามเพื่อทราบความรู้สึกของผู้ฟังว่าพวกเขารู้สึกสับสนที่ต้องทำงานดังนั้นไหม คำตอบต้องแสดงออกมาได้ความรู้สึกและความคิดเห็นของผู้ตอบ เพื่อตอบคำถามนั้น
คำตอบ C หมายถึงเพื่อนร่วมงานที่ไม่ได้กล่าวถึงในคำถาม
-> คำตอบ C ถูกตัดออก
คำตอบ A พูดถึงการทำงาน แต่เป็นเพียงความรู้สึกธรรมดาๆ ไม่ได้กล่าวถึงความสับสนในคำถาม
-> คำตอบ A ถูกตัดออก
ในแง่ของความหมาย คำตอบ B เท่านั้นที่เหมาะสมตามความหมาย
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ B

Question 4

Listen to the question and three responses spoken in English. Select the best response to the question.

ฟังคำถามและ 3 คำตอบที่พูดเป็นภาษาอังกฤษ แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดสำหรับคำถามนั้น

KeyScriptsTranslation & Explanation
AWhat do you think of our new boss? 
  
A. She seems very nice. 
B. My work gets done every day before I leave
C. Why not, it’s my job
คุณคิดยังไงกับเจ้านายคนใหม่ของเรา?

A. เธอเป็นคนดีมาก
B. ฉันทำเสร็จงานของแต่ละวันก่อนจะกลับบ้าน
C. ทำไมไม่ นี่คืองานของฉัน

คำถาม “What do you think of our new boss?” เป็นคำถามเพื่อถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเจ้านายคนใหม่ ดังนั้นคำตอบจะต้องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเจ้านายคนใหม่

ในแง่ของความหมาย คำตอบ A เท่านั้นที่เหมาะสม
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ A.

Question 5

Listen to a conversation, then answer question 5-7

ฟังบทสนทนาและตอบคำถามจากข้อ 5 ถึง ข้อ 7

What insight can Colin give Maya about the marketing plan? 

A. He tells her how to do it

B. None, he doesn’t know what he is doing either

C. He thinks they will get fired

D. He knows the boss very well

KeyTranslation & Explanation
Bมุมมองที่โคลีนเสนอกับเมญ่าเกี่ยวกับแผนการตลาดคืออะไร?

A. เขาบอกให้เธอว่าต้องทำอย่างไร
B. ไม่มีอะไร เขาเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังจะทำอะไร
C. เขาคิดว่าพวกเขาจะถูกไล่ออก
D. เขารู้จักเจ้านายดี

จากบทสนทนา:
Maya: What is our marketing plan again?/ แผนการตลาดของเราคืออะไร?
Colin: What? I’m confused. I thought you knew./ อะไรนะ? ผมก็ไม่แน่ใจ ผมคิดว่าคุณรู้ไม่ใช่หรอ

เมื่อเมญ่าถามโคลินเกี่ยวกับแผนการทำงาน โคลินบอกแล้วว่าเขารู้สึกสับสนเพราะเขาเองก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไร
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ B

Question 6

Listen to a conversation, then answer question 5-7.

ฟังบทสนทนาและตอบคำถามจากข้อ 5 ถึง ข้อ 7

Why is Maya panicking over the marketing plan? 

A. The boss is coming

B. The other people have great plans

C. They have one day to do it

D. She is not panicking

KeyTranslation & Explanation
Cทำไมเมญ่าถึงรู้สึกกังวลเกี่ยวกับแผนการตลาด?

A. เจ้านายกำลังจะมา
B. คนอื่นๆมีแผนการที่ยอดเยี่ยมมาก
C. พวกเขามีเวลาทำเพียงแค่วันเดียว
D. เธอไม่กังวล

จากบทสนทนา:
Colin: Okay. Don’t panic. We’re going to be fine./ โอเค ไม่ต้องกังวล ทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดี
Maya: I’m panicking a little bit. We need to make a polished and exciting marketing plan in… one day./ ฉันรู้สึกกังวลเล็กน้อย เพราะเราต้องสร้างแผนการตลาดที่สมบูรณ์แบบและน่าสนใจภายใน…หนึ่งวัน

เมญ่ารู้สึกกังวลเพราะเธอและโคลินต้องสร้างแผนการตลาดภายใน 1 วัน
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ C

Question 7

Listen to a conversation, then answer question 5-7

ฟังบทสนทนาและตอบคำถามจากข้อ 5 ถึง ข้อ 7

When the boss comes, is Maya’s response authentic? 

A. Yes, she is excited 

B. No, she tells the boss that they are all set 

C. She stresses out and doesn’t say anything

D. No, because Colin looks very relaxed

KeyTranslation & Explanation
Bเมื่อเจ้านายมาเมญ่าตอบตรงตามความจริงหรือไม่?

A. ใช่ เธอตื่นเต้นมาก
B. ไม่ เธอบอกกับเจ้านายว่าทุกคนพร้อมแล้ว
C. เธอรู้สึกกดดันเกินไปและพูดอะไรไม่ได้
D. ไม่ เพราะโคลินดูสบายๆ

จากบทสนทนา:
Boss: Hi you two, I’m looking forward to seeing your presentation!/ สวัสดีครับ ผมรอคอยการพรีเซ้นของคุณสองคนนะ!
Colin: Uh huh./ ครับ
Boss: Do you need any support from IT?/ คุณต้องการความช่วยเหลือด้านเทคทิคหรือไม่?
Maya: Nope, we’re all set./ ไม่ต้องค่ะ พวกเราทุกคนพร้อมแล้ว
เมื่อเจ้านายถามเมญ่าว่าเธอต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ เมญ่ายืนยันว่าพวกเขาพร้อมพรีเซ้นแล้ว เมญ่าไม่ได้บอกความจริงเรื่องที่เธอยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลย
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ B

Question 8

Complete the sentence

เติมประโยคให้สมบูรณ์

 When we were caught planning my mom’s surprise birthday party, my sister said “Oh we’re just talking about a dream I had.” She was very _____________ with her response. 

A. interested

B. sad

C. bossy

D. quick-witted

KeyTranslation & Explanation
Dเมื่อเราถูกจับว่ากำลังวางแผนการจัดงานวันเกิดเซอร์ไพรส์ให้คุณแม่ พี่สาวของฉันบอกว่า: “โอ้ พวกหนูแค่พูดถึงความฝันของพวกหนูเท่านั้นเอง” เธอ __________ จริงๆกับคำตอบของเธอ
A. ชอบ
B. เศร้า
C. เจ้ากี้เจ้าการ
D. มีไหวพริบ

ในความหมายตามพจนานุกรม มีไหวพริบแปลว่ามีความสามารถในการคิดเร็วและตอบสนองอย่างรวดเร็ว (ต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด)

ในสถานการณ์ที่มีการค้นพบความลับของของขวัญที่ไม่คาดคิดน้องสาวในประโยคนั้นต้องคิดหาคำตอบเพื่อซ่อนมันอย่างมีเหตุผล นั่นคือการแสดงให้เห็นถึงความฉลาดอย่างรวดเร็ว
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ D. Quick-witted
When we were caught planning my mom’s surprise birthday party, my sister said “Oh we’re just talking about a dream I had.” She was very quick-witted with her response./ เมื่อเราถูกจับว่ากำลังวางแผนการจัดงานวันเกิดเซอร์ไพรส์ให้คุณแม่ พี่สาวของฉันบอกว่า: “โอ้ พวกหนูแค่พูดถึงความฝันของพวกหนูเท่านั้นเอง” เธอมีไหวพริบจริงๆกับคำตอบนั้น

Question 9

Complete the sentence

เติมประโยคให้สมบูรณ์

Can it be an ____________ assessment for employees? We lack the tools to evaluate our human resources.

A. colorful

B. unreal

C. authentic

D. unofficial

KeyTranslation & Explanation
Cมันเป็นการประเมิน _________ สำหรับพนักงานใช่หรือไม่? เรากำลังขาดแคลนเครื่องมือในการประเมินพนักงาน
A. สี
B. ไม่จริง
C. ที่แท้จริง
D. นอกรีต

เนื่องจากประโยคต่อไปของประโยคที่ต้องเติ่มกล่าวถึง “tools/ เครื่องมือ” ดังนั้นคำที่ต้องเติมควรเป็นคำที่ประสมกับ “assessment” เพื่อสร้างวิธีการ / เครื่องมือสำหรับการประเมินพนักงาน

วลี Authentic assessment/ การประเมินที่แท้จริง: วิธีการประเมินงานจริง

นี่คือวลีที่ใช้ในการประเมิน ดังนั้นคำตอบอื่นๆ จึงไม่เหมาะที่จะเติมในช่องว่าง -> คำตอบที่ถูกต้องคือ C. Authentic
Can it be an authentic assessment for employees? We’re lack of tool to evaluate our human resources./ มันเป็นการประเมินที่แท้จริงสำหรับพนักงานใช่หรือไม่? เรากำลังขาดแคลนเครื่องมือในการประเมินพนักงาน

Question 10

Complete the sentence

เติมประโยคให้สมบูรณ์

I have to _____________ a lot for my new job including sleep. I now have to get up at 5:00 AM. 

A. sacrifices

B. sacrifice

C. to sacrifice

D. sacrificing

KeyTranslation & ExplanationMore to learn
Bฉันต้อง __________ มากเพื่องานใหม่ รวมถึงเวลานอนด้วย ช่วงนี้ฉันต้องตื่นตอนตี 5

โครงสร้างของประโยค:
Have to + V: ต้องทำอะไรสักอย่าง

ตัวอย่างเช่น:
You have to study hard to pass the exam/ คุณต้องเรียนอย่างหนักเพื่อสอบให้ผ่าน


-> คำตอบที่ถูกต้องคือ B. Sacrifice
I have to sacrifice a lot for my new job including sleep. I now have to get up at 5:00 AM./ ฉันต้องเสียสละอย่างมากเพื่องานใหม่ รวมถึงเวลานอนด้วย ช่วงนี้ฉันต้องตื่นตอนตี 5
Phân biệt have tomust

Must Have to đều có ý nghĩa là “phải”. 
Must diễn tả ý nghĩa bắt buộc do xuất phát từ ngoại cảnh.
Have to diễn tả nghĩa “phải” do xuất phát từ chủ quan người nói.

Khi Must muốn diễn tả việc phải làm trong quá khứ thì phải chuyển sang dùng “have to

Ví dụ:
There were so many things I had to do/Có rất nhiều thứ tôi đã phải phải làm.

Question 11

Complete the sentence

เติมประโยคให้สมบูรณ์

My  ___________is all set for the conference. I worked several hours to make it perfect. 

A. presentation

B. meeting

C. friendship

D. interest

KeyTranslation & ExplanationMore to learn
A_________ ของฉัน – พร้อมสำหรับการประชุม ฉันทำงานมาหลายชั่วโมงเพื่อทำให้มันสมบูรณ์แบบ

A. การนำเสนองาน
B. การประชุม
ค. มิตรภาพ
D. งานอดิเรก

ในแง่ของความหมายและบริบท เป็นไปไม่ได้ที่จะเติมคำตอบ C และ D เนื่องจากในสภาพแวดล้อมและบริบทการทำงาน คำทั้งสองไม่เหมาะสม
-> คำตอบ C และ D ถูกตัดออก
คำ meeting และ conference มีความหมายเทียบเท่ากัน ซึ่งเป็นการประชุม ดังนั้นถ้าเติมคำ meeting มันไม่เหมาะสม
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ A. presentation
My presentation is all set for the conference. I worked several hours to make it perfect/ การนำเสนองานของฉันพร้อมสำหรับการประชุมแล้ว ฉันทำงานเป็นเวลานานเพื่อทำให้มันสมบูรณ์แบบ
วลี “all set”


วลี all set ได้ใช้ในหลายรูปแบบต่างๆ

(ความหมายทั่วไป) all set: พร้อม

ตัวอย่างเช่น:
The meeting will start soon. Is everything all set?/ การประชุมจะเริ่มเร็วๆ นี้ ทุกอย่างพร้อมหรือยัง?

(ที่ร้านอาหาร) I’m all set: ฉันอิ่มแล้ว

ตัวอย่างเช่น:
– Would you like some dessert?/ คุณอยากทานของหวานไหม?
– No, thank you. I’m all set/ ไม่เป็นไร ขอบคุณค่ะ ฉันอิ่มแล้ว.

(ที่ธนาคาร) all set: ขั้นตอนทั้งหมดเรียบร้อย

ตัวอย่างเช่น:
After filling the form, you are all set, Sir/ หลังจากกรอกแบบฟอร์มเสร็จ ขั้นตอนทั้งหมดเรียบร้อยครับ

Read the conversation, then answer  Question 12-14.

อ่านบทสนทนาและตอบคำถาม 12-14

Question 12

This image has an empty alt attribute; its file name is image1-8.png

Complete the text

เติมประโยคให้สมบูรณ์

“Informal communication” that can help spread information more quickly than _________ channels of communications, like company e-mails or staff meetings, can be beneficial. 

A. communication

B. TV

C. formal

D. informal


KeyExplanation
C“การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ” สามารถช่วยกระจายข้อมูลได้เร็วกว่าช่องทางการสื่อสาร _________ เช่นอีเมลขององค์กรหรือการประชุมพนักงานซึ่งอาจเป็นประโยชน์
A. การสื่อสาร
B. ทีวี
C. เป็นทางการ
D. ไม่เป็นทางการ

ใช้วิธีการสื่อสารที่ตรงข้ามสองวิธีในการสื่อสาร:
– Informal communication: การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ
– Formal communication: การสื่อสารอย่างเป็นทางการ
ที่นี่ผู้เขียนทำการเปรียบเทียบ “Informal communication/ การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ” เพื่อเห็นผลกระทบ / ผลประโยชน์ของการสื่อสารนี้กับวิธีอื่นๆ
ดังนั้นที่ช่องว่างจะต้องเติมคือคำว่า “formal” เพื่อให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ของการเปรียบเทียบระหว่างสองวิธีในการสื่อสาร
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ C. formal
“Informal communication” that can help spread information more quickly than formal channels of communications, like company e-mails or staff meetings, can be beneficial./ “การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ” สามารถช่วยกระจายข้อมูลได้เร็วกว่าช่องทางการสื่อสารที่เป็นทางการ เช่นอีเมลขององค์กรหรือการประชุมพนักงานซึ่งอาจเป็นประโยชน์

Question 13

This image has an empty alt attribute; its file name is image1-8.png

Complete the text

เติมประโยคให้สมบูรณ์

I’m sure everybody has _________ this first hand: a manager makes an important announcement, only to find out that half the company already knew about it. 

A. talked

B. been

C. communicated

D. experienced

KeyExplanation
Dฉันแน่ใจว่าทุกคนเคย ________ สิ่งนี้: ผู้จัดการได้ประกาศเรื่องสำคัญ เพียงเพื่อให้รู้ว่าครึ่งหนึ่งของบริษัทได้รับทราบเรื่องนี้แล้ว

จากครึ่งหลังของประโยค เพื่อยกตัวอย่างประสบการณ์บางอย่างที่ผู้ฟัง / ผู้อ่านเคยสัมผัสมา ดังนั้นคำที่จะเติมต้องเป็นคำที่สามารถใช้พูดคุยประสบการณ์ ยกตัวอย่าง
จากคำตอบทั้งหมดข้างต้นมีเพียงคำว่า “experienced/ ประสบการณ์” เท่านั้นที่เหมาะสม

-> คำตอบที่ถูกต้องคือ D. experienced

I’m sure everybody has experienced this first-hand: a manager makes an important announcement, only to find out that half the company already knew about it./ ฉันแน่ใจว่าทุกคนเคยผ่านสิ่งนี้มาแล้ว: ผู้จัดการได้ประกาศเรื่องสำคัญ เพียงเพื่อให้รู้ว่าครึ่งหนึ่งของบริษัทได้รับทราบเรื่องนี้แล้ว

Question 14

This image has an empty alt attribute; its file name is image1-8.png

Complete the text

เติมประโยคให้สมบูรณ์

What type of consequences does gossip have? 

A. Bad

B. Good

C. Motivating

D. Exciting

KeyExplanation
Aการนินทาทำให้เกิดผลกระทบอะไร?

A. แย่
B. ดี
C. แรงจูงใจ
D. ตื่นเต้น

ขึ้นอยู่กับย่อหน้า:
“While gossip is frustrating and fraught with negative consequences, it’s also a sign of what companies care about.
แม้ว่าการนินทาจะน่ารำคาญและเต็มไปด้วยผลเสีย แต่ก็เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงสิ่งที่บริษัทกังวล”

Negative = Bad: เชิงลบ
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ A

Was this article helpful?