Eng Breaking – Assessment – Lesson 11

You will have 14 questions to answer in each assessment. The answering time is unlimited. So take it easy and go ahead

คุณจะต้องตอบคำถาม 14 คำถามในแต่ละบททดสอบ โดยไม่มีการจำกัดเวลาในการตอบคำถาม ดังนั้นใจเย็น ๆ และมาลุยกันเลย!

Question 1

Listen to four statements about the picture. Choose the statement that best describes the picture

ฟัง 4 ประโยคเกี่ยวกับรูปภาพดังต่อไปนี้ และเลือกข้อที่อธิบายรูปภาพได้ถูกต้องที่สุด

KeyScriptsTranslation & Explanation
CA. The girls are doing their homework
B. The girls are playing a game
C. The girls are writing a bucket list
D. The girls are planning a trip
A. สาวๆ กำลังทำการบ้านกัน
B. สาวๆ กำลังเล่นเกมกัน
C. สาวๆ กำลังเขียนรายการสิ่งที่เขาอยากทำก่อนตาย
D. สาวๆ กำลังวางแผนที่จะออกไปเที่ยว

ภาพนี้เป็นภาพของเด็กหญิงที่เขียนบนกระดานว่า “Before I die / ก่อนที่ฉันตาย” และด้านล่างคือรายการงานต่างๆ
Bucket list: รายการเป้าหมายทั้งหมดที่คุณต้องการบรรลุ ความฝันที่คุณอยากทำและประสบการณ์ชีวิตที่คุณอยากสัมผัสก่อนเสียชีวิต

สามารถเห็นว่าคำตอบ C ตรงกับข้อเท็จจริงในภาพ
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ C

Question 2

Listen to the question and three responses spoken in English. Select the best response to the question.

ฟังคำถามและ 3 คำตอบที่พูดเป็นภาษาอังกฤษ แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดสำหรับคำถามนั้น

KeyScriptsTranslation & Explanation
AHow will you make a difference in the lives of the people around you? 

A. That’s a great question, I would help at the homeless shelter
B. Of course, I go to church every week
C. No one makes a difference more than me
คุณจะทำยังไงเพื่อสร้างความแตกต่างในชีวิตของทุกคนรอบตัวคุณ?

A. นั่นเป็นคำถามที่น่าสนใจ ฉันจะช่วยเหลือคนไร้บ้าน
B. แน่นอน ฉันไปโบสถ์ทุกสัปดาห์
C. ไม่มีใครสร้างความแตกต่างได้มากกว่าฉัน

คำถาม “How will you make a difference in the lives of the people around you?” ถามเกี่ยวกับการกระทำ ในกรณีนี้คือการกระทำที่ดี เพื่อเปลี่ยนแปลง / ช่วยเหลือชีวิตคนรอบข้าง ดังนั้นคำตอบต้องรวมถึงการกระทำที่ดีที่ช่วยเหลือคนอื่น
คำตอบ B, C ไม่ได้ระบุถึงการกระทำที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คน
-> คำตอบ B และ C ถูกตัดออก
คำตอบ A พูดถึงการกระทำช่วยเหลือคนไร้บ้าน ซึ่งเป็นการกระทำเพื่อช่วยเหลือและเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คน
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ A

Question 3

Listen to the question and three responses spoken in English. Select the best response to the question.

ฟังคำถามและ 3 คำตอบที่พูดเป็นภาษาอังกฤษ แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดสำหรับคำถามนั้น

KeyScriptsTranslation & Explanation
AWhere would you like to take a journey to?

A. I would love to journey to Disney World
B. I have been on several journeys 
C. I don’t know my final destination but I am on a journey that’s for sure
คุณอยากเดินทางไหที่ไหน?

A. ฉันอยากไปดิสนีย์เวิลด์
B. ฉันเคยเดินทางหลายครั้ง
C. ฉันไม่รู้สถานที่สุดท้ายจะไป แต่ฉันกำลังไปเที่ยว

คำถาม “Where would you like to take a journey to?” เป็นคำถามเพื่อถามเกี่ยวกับสถานที่เฉพาะเจาะจงที่ผู้ตอบอยากไป ดังนั้นคำตอบต้องระบุสถานที่ที่จะไป
จาก 3 คำตอบ มีเพียงคำตอบ A คือแสดงสถานที่ท่องเที่ยวที่เจาะจง
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ A.

Question 4

Listen to the question and three responses spoken in English. Select the best response to the question.

ฟังคำถามและ 3 คำตอบที่พูดเป็นภาษาอังกฤษ แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดสำหรับคำถามนั้น

KeyScriptsTranslation & Explanation
BIf you got a good paying job, would you take a gap year? 

A. No, I like working
B. Yes, but my mom would make me go back to college after the year
C. A year is such a long time to work at one job 
ถ้าคุณได้งานที่มีรายได้สูง คุณจะหยุดเรียนไปก่อนไหม?

A. ไม่ ฉันชอบทำงาน
B. ใช่ แต่แม่จะบังคับให้ฉันกลับไปเรียนหลังจาก 1 ปี
C. หนึ่งปีเป็นช่วงเวลาที่นานมากเพื่อทำงาน

คำถาม “If you got a good paying job, would you take a gap year?” เป็นคำถามที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางหนึ่ง เมื่อคุณได้งานที่มีรายได้สูง คุณจะหยุดเรียนไปก่อนไหม
จาก 3 คำตอบ มีเพียงคำตอบ B เท่านั้นที่ให้ความติดเห็นสำหรับคำถาม และเกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้น
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ B

Question 5

Listen to a conversation, then answer question 5-7.

ฟังบทสนทนาและตอบคำถามจากข้อ 5 ถึง ข้อ 7

What made Terry feel fulfilled? 

A. Going to school

B. Taking a gap year

C. Going on a journey

D. Writing down his goals

KeyTranslation & Explanation
Dสิ่งอะไรทำให้เทอร์รี่รู้สึกพอใจ?

A. ไปโรงเรียน
B. หยุดเรียน 1 ปี
C. เดินทางไปเที่ยว
D. เขียนเป้าหมายของเขา

จากบทสนทนา:
Liz: A bucket list? Like a list of things I want to do?/ รายการ? เหมือนรายการสิ่งที่ฉันอยากทำหรอ?
Terry: Exactly. / ถูกต้อง ฉันรู้สึกมีความสุขมากขึ้นทุกวันเมื่อฉันเริ่มจดบันทึกเป้าหมI’ve felt way more fulfilled since I started writing my goals down.ายของตัวเอง

เทอร์รี่บอกว่าเขารู้สึกมีความสุขเมื่อเขาจดบันทึกเป้าหมายของตัวเอง
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ D

Question 6

Listen to a conversation, then answer question 5-7.

ฟังบทสนทนาและตอบคำถามจากข้อ 5 ถึง ข้อ 7

What is Liz’s biggest goal? 

A. To have a smaller goal first

B. To become the most famous singer in the world

C. To dance on Broadway

D. To write a book

KeyTranslation & Explanation
Bเป้าหมายใหญ่ที่สุดของลิซคืออะไร?

A. เบื้องต้นต้องมีเป้าหมายที่เล็กกว่ากว่า
B. กลายเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก
C. เต้นบนเวทีบรอดเวย์
D. เขียนหนังสือ

จากบทสนทนา:
Terry: For one thing, I’ve wasted less time. I knew that I wanted to write a book, so I worked harder on that goal. Do you have any big goals like that?/ ก่อนอื่นฉันเสียเวลาน้อยลง ฉันรู้ว่าฉันอยากเขียนหนังสือ ดังนั้นฉันจึงขยันทำงานมากขึ้นเพื่อเป้าหมายนั้น คุณมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้หรือไม่?
Liz: My biggest goal is to become the most famous singer in the world!/ เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันคือการเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก!

ลิซบอกว่าเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเธอคือการเป็นนักร้องที่ดังที่สุดในโลก
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ B

Question 7

Listen to a conversation, then answer question 5-7.

ฟังบทสนทนาและตอบคำถามจากข้อ 5 ถึง ข้อ 7

Why does Terry suggest that Liz sing in a local show? 

A. Because it’s exciting

B. Because it’s a good goal

C. Because Liz has never sung in front of anyone before

D. Because Liz wants to write down her goals

KeyTranslation & Explanation
Cทำไมเทอร์รี่ถึงแนะนำให้ลิซร้องเพลงในคอนเสิร์ตท้องถิ่น?

A. เพราะมันน่าสนใจมาก
B. เพราะนั่นเป็นเป้าหมายที่ดี
C. เพราะลิซไม่เคยร้องเพลงต่อหน้าใครก่อน
D. เพราะลิซต้องการเขียนเป้าหมายของเธอ

จากบทสนทนา:
Terry: Hmm… If I were you, I would start with a slightly smaller goal. For example, have you ever sung in front of anyone before?/ อืม…ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะเริ่มจากเป้าหมายเล็กๆ ก่อน เช่น คุณเคยร้องเพลงต่อหน้าใครหรือยัง?
Liz: Not yet./ ยัง
Terry: So maybe you can try to sing in a local show first. But the most important thing to do is to work on your goal a little bit every day./ งั้นคุณควรร้องเพลงในรายการท้องถิ่นก่อน แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องทำคือทำเพื่อเป้าหมายของคุณวันละนิด
เมื่อเทอร์รี่ถามลิซว่าเธอเคยร้องเพลงต่อหน้าใครหรือยัง ลิซตอบว่ายัง เทอร์รี่เลยแนะนำให้เธอควรฝึกร้องเพลงในคอนเสิร์ตท้องถิ่นก่อน
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ C

Question 8

Complete the sentence

เติมประโยคให้สมบูรณ์

Next year I might ___________ out and try bungee jumping. You only live once, right?

A. fulfill

B. venture

C. danger

D. risk

KeyTranslation & Explanation
Bปีหน้าฉันอาจจะลอง _________ และลองบันจี้จัมพ์ เรามีชีวิตเพียงครั้งเดียวใช่ไหม?
A. พอใจ
B. ผจญภัย
C. อันตราย
D. ภัยคุกคาม

ช่องว่างเป็นคำกริยาที่สามารถใช้ร่วมกับ “out” ได้ ซึ่งใช้เพื่ออธิบายการกระทำของ “bungee jumping” ซึ่งเป็นเกมแห่งการผจญภัย

วลี Venture out: การผจญภัยเพื่อทำอะไรบางอย่าง
ตัวอย่าง:
Josh finally decided to venture out. He started to open the box./ ในที่สุด Josh ก็ตัดสินใจที่จะเสี่ยง เขาเริ่มเปิดกล่อง

-> คำตอบที่ถูกต้องคือ B. venture
Next year I might venture out and try bungee jumping. You only live once, right?/ ปีหน้าฉันจะลองผจญภัยและลองบันจี้จัมพ์ เรามีชีวิตอยู่แค่ครั้งเดียวใช่มั้ย?

Question 9

Complete the sentence

เติมประโยคให้สมบูรณ์

I am always looking for ___________ the previous year. I am not sure what I can do to top the bungee jumping next year. 

A. more adventurous

B. more adventures than

C. most adventurous

D. adventurous

KeyTranslation & Explanation
Bฉันมักจะมองหา __________ ปีที่แล้ว ฉันไม่แน่ใจว่าสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อให้สิ่งที่ฉันทำดีขึ้นในปีหน้า

ในประโยคต้นฉบับ ตำแหน่งที่ต้องเติมจะตามหลังคำกริยา “look for”
โครงสร้างประโยค: look for something / someone: มองหาสิ่งใด / ใคร
ตัวอย่าง:

จากคำตอบทั้งหมดมีเพียง “more adventures than” เท่านั้นที่มีนามวลี

-> คำตอบที่ถูกต้องคือ B. more adventures than

I am always looking for more adventures than the previous year. I am not sure what I can do to top the bungee jumping next year./ ฉันมักจะมองหาความท้าทายมากขึ้นในปีถัดไป ฉันไม่แน่ใจว่าสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อให้สิ่งที่ฉันทำดีขึ้นในปีหน้า

Question 10

Complete the sentence

เติมประโยคให้สมบูรณ์

I ___________ the time when I am retired so that I can vacation all year round. 

A. aspire

B. journey

C. improve

D. long for

KeyTranslation & Explanation
Dฉัน _________ ช่วงเวลาที่ฉันเกษียณอายุ เพื่อที่ฉันจะได้ไปเที่ยวตลอดทั้งปี
A. ความปรารถนา
B. ไปเที่ยว
C. การปรับปรุง
D. รอคอย


ตำแหน่งที่ต้องเติมอยู่ก่อนคำว่า “so that/ เพื่อว่า” ดังนั้นคำที่ต้องเติมจึงเป็นเงื่อนไขสำหรับครึ่งหลังของประโยคเพื่อแสดงความปรารถนา และรอคอยช่วงเวลาที่ได้เกษียณอายุเพื่อเดินทางไปเที่ยว
-> คำตอบ B และ C จะถูกตัดออกเนื่องจากไม่สมเหตุสมผล
ระหว่างสองคำตอบ:
Aspire: มักพูดถึงความทะเยอทะยาน การเลื่อนตำแหน่ง

Long for: มักพูดถึงการคาดหวังบางสิ่งบางอย่าง (ขึ้นอยู่กับเวลา … )

-> คำตอบที่ถูกต้องคือ D. long for

I long for the time when I am retired so that I can vacation all year round/ ฉันรอคอยช่วงเวลาที่ฉันได้เกษียณอายุเพื่อที่ฉันจะได้ไปพักผ่อนตลอดทั้งปี

Question 11

Complete the sentence

เติมประโยคให้สมบูรณ์

If you don’t like roller coasters, _____________ the ferris wheel. It’s smooth and slow. 

A. I’m scared

B. you can try 

C. instead

D. because of

KeyTranslation & Explanation
Bถ้าคุณไม่ชอบรถไฟเหาะ ___________ ชิงช้าสวรรค์ มันดำเนินไปอย่างราบรื่นและช้าๆ
A. ฉันกลัว
B. คุณสามารถลอง
C. แทนที่
ง. เพราะ

ประโยคที่ต้องติมเป็นประโยคเงื่อนไขที่ให้คำแนะนำแก่บุคคลอื่น เกี่ยวกับการเลือกเกมต่างๆ ดังนั้นส่วนที่ต้องเติมจะเป็นคำแนะนำ / ข้อเสนอแนะที่สมบูรณ์
จากคำตอบทั้งหมดข้างต้น มีเพียง “you can try” เท่านั้นที่ช่วยสร้างคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ B. you can try
If you don’t like roller coasters, you can try the ferris wheel. It’s smooth and slow. / ถ้าคุณไม่ชอบรถไฟเหาะคุณสามารถลองชิงช้าสวรรค์ได้ มันดำเนินไปอย่างราบรื่นและช้า

Read the conversation, then answer  Question 12-14.

อ่านบทสนทนาและตอบคำถาม 12-14:

Question 12

Complete the text

เติมประโยคให้สมบูรณ์

Most of my friends are ______________, so even though I’d like to travel with them this summer, I’m going to stay home. 

A. eager

B. more adventurous than I am

C. old and slow

D. more adventures than I am

KeyExplanation
Bเพื่อนของฉันทุกคน _________ ดังนั้นแม้ว่าฉันจะชอบไปเที่ยวกับพวกเขาในฤดูร้อนนี้ แต่ฉันก็จะอยู่บ้าน

A. อย่างกระตือรือร้น
B. ชอบการผจญภัยมากกว่าฉัน
C. แก่และช้า
D. มีผจญภัยเยอะกว่าฉัน

ครึ่งหลังของประโยคที่จะเติมอธิบายเกี่ยวกับผู้เล่าเรื่องอยากไปกับเพื่อน แต่สุดท้ายก็อยู่บ้าน ดังนั้นคุณจะเห็นความแตกต่างในบุคลิกของผู้เล่าเรื่องและเพื่อนของเขา ดังนั้นช่องว่างจะเป็นประโยคเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นความแตกต่าง
-> คำตอบ A และ C ถูกตัดออก

โครงสร้างเปรียบเทียบ:
S1 + be + more adj / adj (es) + มากกว่า + S2 + be
ตัวอย่างเช่น:
Jennie is more beautiful than I am/ เจนนี่สวยกว่าฉัน
จากโครงสร้างข้างต้น “more adventurous than I am” มีความเหมาะสมในเชิงความหมายและเชิงโครงสร้าง
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ B. more adventurous than I am

All of my friends are more adventurous than I am, so even though I’d like to travel with them this summer, I’m going to stay home./ เพื่อนของฉันทุกคนชอบการผจญภัยมากกว่าฉัน ดังนั้นแม้ว่าฉันจะชอบไปเที่ยวกับพวกเขาในฤดูร้อนนี้ แต่ฉันก็จะอยู่บ้าน

Question 13

Complete the text

เติมประโยคให้สมบูรณ์

At first I just visited once a week, but spending time with the elderly was the _______________ thing I had ever done, so I wound up going every day!

A. most interesting

B. most dangerous

C. most risky

D. most scary

KeyExplanation
Aตอนแรก ฉันมาแค่สัปดาห์ละครั้ง แต่การใช้เวลากับผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่ ________ ฉันเคยทำ ดังนั้นฉันจึงมาทุกวัน!

A. ที่น่าสนใจที่สุด
B. อันตรายที่สุด
C. คุกคามที่สุด
D. น่ากลัวที่สุด

ในประโยคต่อไปนี้ผู้บรรยายกล่าวว่า “wound up going every day/ จะมาทุกวัน” ซึ่งพิสูจน์ว่าการใช้เวลากับผู้สูงอายุเป็นงานที่น่าสนใจ –
จากคำตอบทั้งหมดข้างต้น มีเพียง “most interesting” เท่านั้นที่ตรงกับกรณีนี้
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ A. most interesting

At first I just visited once a week, but spending time with the elderly was the most interesting thing I had ever done, so I wound up going every day!/ ตอนแรกฉันมาแค่สัปดาห์ละครั้ง แต่การใช้เวลากับผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่สุดที่ฉันเคยทำมา ดังนั้นฉันจึงต้องมาทุกวัน!

Question 14

Complete the text

เติมประโยคให้สมบูรณ์

What did the speaker find so incredible about the elderly people? 

A. The fun

B. Their gap years

C. Their journeys

D. The long for

KeyTranslation & Explanation
Cผู้เล่าเรื่องพบเจออะไรที่น่าประหลาดใจมากเกี่ยวกับผู้สูงอายุ?

A. ความสุข
B. การหยุดพัก 1 ปี
C. เส้นทางของพวกเขา
D. ความปรารถนา

ขึ้นอยู่กับย่อหน้า:
“Some had traveled a lot and others had spent their whole lives in my little town. Even so, all of them had gone on such incredible journeys, which included: raising kids, learning skills, and overcoming challenges.”
“บางคนเดินทางบ่อยมาก ส่วนคนอื่นๆ จะใช้เวลาทั้งชีวิตในเมืองเล็กๆ ของฉัน แต่พวกเขาทั้งหมดได้ผ่านการเดินทางที่ยอดเยี่ยม เช่น การเลี้ยงลูก การเรียนรู้ทักษะต่างๆ และการเอาชนะความท้าทาย”
ผู้เล่าเรื่องรู้สึกว่าการเดินทางที่ผู้สูงอายุเคยผ่านไปนั้น มันน่าทึ่งมาก
-> คำตอบที่ถูกต้องคือ C. Their journeys

Was this article helpful?