คู่มือการเข้าสู่ระบบ GOGA บนโทรศัพท์ Android

คู่มือรายละเอียดของอุปกรณ์และข้อมูล GOGA บน android

 • ข้อมูลอุปกรณ์: ไปที่การตั้งค่า (Settings) ในอุปกรณ์ของคุณ เลือกระบบ (System) แล้วเลือกข้อมูลมือถือ (About phone)
 • GOGA: ไปที่การตั้งค่า (Settings) ในอุปกรณ์ของคุณ, เลือกแอปพลิเคชั่น (App) แล้วเลือก App Info ค้นหา GogaMobile จากนั้นคลิกแล้วเลือก

คู่มือการเข้าสู่ระบบบนโทรศัพท์ Android

ข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับ Validate Certificate expired

วิธีที่ 1: ตรวจสอบว่าการตั้งค่าเวลาถูกต้องหรือไม่

คุณไปที่การตั้งค่า (Settings) ในอุปกรณ์เลือกระบบ (System) เลือกวันที่ & เวลา (Date & time) จากนั้นตรวจสอบว่าการตั้งเวลาถูกต้องหรือไม่

แนะนำให้เลือกวันที่และเวลาอัตโนมัติ

กลับไปที่แอป GOGA และตรวจสอบการเข้าสู่ระบบ

วิธีที่ 2: รีสตาร์ทอุปกรณ์ 

 • ออกจากแอพพลิเคชั่น
 • รีสตาร์ทอุปกรณ์

วิธีที่ 3: ถอนการติดตั้งแอพและติดตั้งใหม่

คุณถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน GOGA และดำเนินการติดตั้งแอปใหม่ตามปกติ

วิธีที่ 4: รีเซ็ตเวลา

คุณไปที่การตั้งค่าในอุปกรณ์ของคุณ (Settings)เลือกระบบ (System) เลือกวันที่และเวลา (Date & time) จากนั้นดำเนินการต่อ: 

 • เลือกเวลาเป็น 1 พฤษภาคม 2020 เลือกเขตเวลาที่ถูกต้อง GMT + 7
 • กลับไปที่แอป GOGA เพื่อตรวจสอบการเข้าสู่ระบบ
  • หากการเข้าสู่ระบบไม่แสดงข้อผิดพลาดเก่าอีกต่อไป -> ดำเนินการรีเซ็ตเวลาที่ถูกต้องและ วันที่ปัจจุบัน -> เปิดแอป GOGA อีกครั้งตรวจสอบ
  • หากมีข้อผิดพลาดอื่น ๆ ให้รายงานกลับไปที่ศูนย์

จากนั้นดำเนินการเข้าสู่ระบบและใช้แอป

หากคุณได้ลองใช้วิธีการข้างต้นแล้วและยังคงพบข้อผิดพลาดเดิมโปรดส่งความคิดเห็นไปยังสถาบัน

 • ภาพหน้าจอของศูนย์หากมีข้อผิดพลาดใหม่
 • ภาพหน้าจอของข้อมูลอุปกรณ์: ไปที่การตั้งค่าในอุปกรณ์ของคุณเลือกระบบเลือกเกี่ยวกับโทรศัพท์ (About phone) แล้วถ่ายภาพหน้าจอนี้

Was this article helpful?