คำถามที่ทักพบเกี่ยวกับการโต้ตอบอย่างรวดเร็ว

1. เรียนการโต้ตอบอย่างรวดเร็วอย่างไร?

เทคนิคการโต้ตอบอย่างรวดเร็ว มี 5 ขั้นตอน:

ขั้นที่ 1: ฝึกฟังเชืงลึกซ้ำไปมา (ไม่ใช้ script) ในการฟังเพื่อเข้าใจใจความของบทฟัง

ขั้นที่ 2 : ฝึกการพูดตามให้ทันซ้ำไปมา (ไม่ใช้ script) เพื่อฝึกให้ลิ้นอ่อน (เพื่อตอบสนองอย่างรวดเร็ว โดยไม่สะดุด )

ขั้นที่ 3 : ฟังคำถามและฝึกตอบสั้น ๆ

ขั้นที่ 4 : ฟังคำถามอีกครั้งและฝึกโต้ตอบด้วยประโยตที่แตกต่างกันออกไป ยิ่งตอบได้ยาวเท่าไหร่ยิ่งดี

ขั้นที่ 5 : บันทึกวิดีโอเทป (หรือเสียง) ในการปฏิบัติของคุณ ฟัง (ดู) อีกครั้งและเปรียบเทียบกับคำตอบตัวอย่าง

2. สามารถหยุด audio ขณะฝึกการโต้ตอบอย่างรวดเร็วได้หรือไม่?

  • ในการตอบแบบสั้น ๆ จะไม่สามารถหยุด Audio ได้ เพราะนี่คือขั้นตอนในการฝึกโต้ตอบ
  • ในการตอบคำถามแบบยาวคุณสามารถหยุดได้หากจำเป็น

3. ทำไมอย่างไรเมื่อฝึกการโต้ตอบอย่างรวดเร็วหลายครั้ง แต่ก็ยังตอบคำถามตัวเองไม่ได้?

เพื่อที่จะฝึกการโต้ตอบอย่างรวดเร็วให้ได้ดี คุณจำเป็นต้อง:

  • ฝึกเทคนิคการฟังให้ดีเพื่อสามารถเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนได้เป็นอย่างดี
  • ฝึกเทคนิคการพูดตามให้ทันเพื่อให้สามารถออกเสียงคำและประโยคได้อย่างชำนาญ
  • เข้าใจเนื้อหาของคำถามและคำตอบตัวอย่าง
  • เรียนรู้ไวยากรณ์ของคำตอบตัวอย่างเพิ่มเติม สามารถเข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ในบทเรียน
  • ฝึกคำตอบของคุณด้วยคำตอบสั้น ๆ หลังจากนั้นจึงปรับเป็นการตอบคำตอบแบบยาว

4. จำเป็นต้องตอบให้เหมือน 100% ตามคำตอบตัวอย่างหรือไม่?

คำตอบตัวอย่างในหลักสูตร Eng Breaking เป็นคำตอบที่แนะนำซึ่งช่วยให้คุณกำหนดวิธีการตอบคำถามในแบบที่เป็นไปตามมาตรฐานภาษาอังกฤษของอเมริกา

คุณสามารถตอบคำถามด้วยคำตอบอื่น ๆ ได้ แต่ให้ความสำคัญกับความหมายและไวยากรณ์ของคำตอบเพื่อให้มีความเหมาะสม

 

5. จำเป็นต้องจำคำถามและคำตอบทั้งหมดเมื่อเรียนการโต้ตอบอย่างรวดเร็วหรือไม่?

คุณไม่จำเป็นต้องท่องจำบทเรียน แต่ต้องฝึกฝนให้มาก ๆ ทุกครั้งที่เรียนคุณต้องจดจ่อกับคำถามและคำตอบให้ครบถ้วน คุณจะรู้สึกดีและโต้ตอบได้อย่างเป็นธรรมชาติในสถานการณ์จริง

อย่างไรก็ตามหากเริ่มต้นเรียนแล้วคุณรู้สึกว่ายาก คุณสามารถอ้างอิงคำตอบตัวอย่างของหนังสือเรียนได้จนกว่าคุณจะคุ้นเคยมากขึ้น ไม่ต้องใช้หนังสือเรียนอีกต่อไป

 

6. เพราะอะไรการทำความเข้าใจคำถามตัวอย่างทั้งหมดและคำตอบในการโต้ตอบอย่างรวดเร็วจึงสำคัญ?

หากคุณไม่เข้าใจคำถามคุณจะไม่สามารถโต้ตอบได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณเข้าใจคำถามอย่างถูกต้องและการตอบคำถามนั้นทำได้ง่ายและรวดเร็ว

 

7. ถ้าในส่วนการโต้ตอบอย่างรวดเร็วมี 2 คำตอบ ควรตอบคำถามทั้งสองข้อให้ครบถ้วนหรือไม่?

ในส่วนของโต้ตอบอย่างรวดเร็ว เราต้องการฝึกให้ผู้เรียนสามารถตอบสนองอย่างรวดเร็วผ่านคำตอบสั้น ๆ และยาวเพื่อที่จะเช็คว่าคุณต้องเข้าใจความหมายของคำถาม เมื่อเข้าใจแล้วจึงสามารถตอบได้ตามความเข้าใจของตน

อย่างไรก็ตามเราขอแนะนำให้คุณตอบคำถาม 2 ข้อให้ครบถ้วนเช่นเดียวกับในหนังสือเรียนเพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบคำตอบของคุณกับคำตอบของผู้สอนเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดของคุณเองในการออกเสียงไวยากรณ์และจังหวะและในขณะเดียวกันก็ฝึกให้คุณมีปฏิกิริยาตอบสนอง อย่างรวดเร็วด้วยคำตอบยาว ๆ

Was this article helpful?