Vào đâu để tải Eng Breaking app?

Hướng dẫn tải Eng Breaking app:

Bước 1: Để tải được app, bạn vui lòng kiểm tra lại hệ điều hành mình đang sử dụng :

  • Với IOS: version từ 10.0.0 trở lên
  • Với Android: version từ 5.0.0 trở lên

Bước 2: 

Cách 1: Tải Eng Breaking app bằng cách quét mã QR tại đây

Cách 2: 

  • Nếu bạn sử dụng hệ điều hành IOS -> Vào App Store để tải app
  • Nếu bạn sử dụng hệ điều hành Android -> Vào CH Play để tải app

Bước 3: Vào ô tìm kiếm, gõ Eng Breaking. Sau đó nhấn tải app về.

Sau đó, đăng nhập/ đăng ký để trải nghiệm app.

Was this article helpful?