Để gia hạn tài khoản học online, bạn có thể chọn 1 trong 2 cách dưới đây.

1 – Nếu như bạn đã rõ về khóa học muốn gia hạn, bạn hãy làm theo 2 bước sau

Bước 1: Chọn khóa học muốn gia hạn.

  • Eng Breaking – Giá 290.000 VNĐ
  • Ulti Pronun – Giá 490.000 VNĐ
  • Com Fluency – Giá: 790.000 VNĐ

Bước 2: Chuyển khoản cho chúng tôi theo thông tin sau:

Bạn hãy chuyển khoản vào một trong số các tài khoản dưới đây:

Tài khoản 1

Công ty Cổ phần Marnet

0451000408147

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Công

Tài khoản 2

Công ty Cổ phần Marnet

12510001090553

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Đô

Tài khoản 3

Công ty Cổ phần Marnet

06114568001

Ngân hàng Thương mại Cổ phần TPBank – Chi nhánh Thăng Long

Nội dung chuyển khoản: Email / Số di động – Gia hạn…

Ngay sau khi nhận được thông tin báo có trong tài khoản, chúng tôi sẽ báo bộ phận kỹ thuật mở khóa học cho bạn và thông báo tới bạn.

2 – Liên lạc với chúng tôi theo thông tin tại đây để được tư vấn cụ thể.

https://support.x3english.com/vi/contact-us/