Bạn thân mến!

Bạn cần tạo whitelist cho email của chúng tôi để đảm bảo rằng bạn nhận được những cập nhật từ X3English về sản phẩm mà bạn đã mua!

Hãy thực hiện các chỉ dẫn sau cho gmail của bạn:

1. Trong hộp thư đến của bạn, hãy tìm email được gửi từ support@x3english.com (ví dụ: Thư chào mừng của sản phẩm bạn vừa mua).

2. Kéo email này tới mục “Primary” (giao diện tiếng Anh) / “Chính” (giao diện tiếng Việt) trong hộp thư đến của bạn.

3. Sau này, bạn sẽ thấy các email của chúng tôi xuất hiện trong thư mục “Primary”!