Hướng dẫn đăng ký nhận Email thông tin từ X3English

Để có thể nhận email thông tin, email nhắc nhở từ X3English, bạn cần tạo danh sách trắng (whitelist) cho email của chúng tôi để đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được link download những tài liệu production và bonus sau mỗi lesson học, và cập nhật mới nhất từ X3English.

Hướng dẫn đăng ký nhận Email thông tin từ X3English

Bước 1: Trong hộp thư đến của bạn, hãy tìm email được gửi từ [email protected] (ví dụ: Thư chào mừng của sản phẩm bạn vừa mua).

Bước 2: Kéo email này tới mục “Primary” (giao diện tiếng Anh) / “Chính” (giao diện tiếng Việt) trong hộp thư đến của bạn.

Bước 3: Sau này, bạn sẽ thấy các email của chúng tôi xuất hiện trong thư mục “Primary”!

Was this article helpful?